21-11-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών από 3 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/11/2016 - 18:07 | Author: Newsroom

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
Κλάδου ΠΕ21- ΠΕ26 Λογοθεραπευτών
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ21-ΠΕ26 Λογοθεραπευτών και ο πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους του ίδιου κλάδου οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 118640/Δ3/19-7-2016 (ΦΕΚ 2272/τ.Β΄/21-7-2016) Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.
Η απόφαση Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ21-ΠΕ26 Λογοθεραπευτών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων αναπληρωτών τόσο για την διαδικασία της τοποθέτησής τους όσο και για την διαδικασία της πρόσληψής τους θα γίνει ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις προσεχείς ημέρες.
Συνημμένα:
Download this file (38514_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΩΡΘ84653ΠΣ-Ε4Ρ.pdf)38514_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΩΡΘ84653ΠΣ-Ε4Ρ.pdf

Β. ΑΔΑ: 7Ψ4Μ4653ΠΣ-814 – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

2. Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ …”..

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Download attachments: 704653Z-9_eeZ_ZAuu_n.pdf

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017»

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Download attachments: e4653Z-4o_oAe_oeuuoo.pdf

Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21/26 ΠΕ23 ΠΕ28 ΠΕ29 ΚΑΙ ΠΕ30

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Download attachments:

3. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΑΔΑ: 7Ψ454653ΠΣ-ΒΣ3 – «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Β.ΑΔΑ: 7ΘΜΖ4653ΠΣ-Π6Ρ – Τροποποίηση της με αριθμό Φ.41.1/16668/26-10-2016 (ΑΔΑ 7Η5Χ4653ΠΣ-0Δ4) Απόφασης με θέμα «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Γ. ΑΔΑ: ΨΙΒΥ4653ΠΣ-7ΚΤ – «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Loading...
  • europalso

    ideascentral