2.118 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και άλλες υπηρεσίες εκτός σχολείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/09/2014 - 18:52 | Author: Newsroom

2.118 αποσπάσεις εκπαιδευτικών

σε φορείς και άλλες υπηρεσίες εκτός σχολείου

(όσες ακριβώς και πέρσι, χωρίς να έχουν τελειώσει…)

Παρακάτω, ακολουθούν πίνακες με τις μέχρι τώρα αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και άλλες υπηρεσίες εκτός σχολείου.

Οι 3 πίνακες είναι ανά φορέα και ειδικότητα και η σειρά των φορέων και των ειδικοτήτων είναι κατά φθίνουσα σειρά με βάση το πλήθος των συνολικών αποσπάσεων. Υπάρχουν, επίσης, δυο πίνακες συγκριτικοί με πέρσι ανά φορέα και ανά ειδικότητα.

Στους πίνακες φέτος υπάρχουν ακόμη μηδενικά νούμερα για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, αφού δεν έχουν γίνει εκεί ακόμη αποσπάσεις. Επομένως, στο τελικό νούμερο, θα πρέπει να υπολογίζονται τουλάχιστον άλλοι 100 εκπαιδευτικοί, άρα αύξηση σε σχέση με πέρσι.

Το νούμερο, λοιπόν, των 2.118 φέτος, σε σχέση με τους 2.121 πέρσι, δηλ βασικά 3 (ναι, τρεις!) λιγότεροι, χωρίς μάλιστα να έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις σε φορείς, έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του Υπουργείου περί μειωμένων αποσπάσεων εκτός σχολείου φέτος κατά 30%. Δείτε πχ εδώ: http://bit.ly/1upBAyv πριν από 1 μήνα αλλά ακόμη και σε σημερινή του συνέντευξη όπου ο Υπουργός επιμένει (μετά το έβδομο λεπτό του βίντεο) στο ότι έχει κάνει 350 λιγότερες αποσπάσεις σε φορείς!!! ( http://bit.ly/1qDJFhl )

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και πέρσι, στάθηκε αδύνατο μέχρι στιγμής να βρω κάπου τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Γραφεία πολιτικών προσώπων και κομμάτων (τα έχω επισημάνει με τη συντομογραφία ΚΟΜΜ) και σε άλλους φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας (τα έχω επισημάνει με τη συντομογραφία ΛΟΙΠΑ). Οι αιρετοί του ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ θα μπορούσαν, ίσως, να βοηθήσουν, παρότι, ως γνωστόν, οι αποσπάσεις που δεν είναι από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ δεν ελέγχονται από τον κλάδο και τους εκπροσώπους του αλλά γίνονται απευθείας από το Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και άλλων Υπουργών-Βουλευτών-Κομμάτων χωρίς κάποιο, γνωστό σε μένα, μετρήσιμο κριτήριο.

Στον πίνακα Α’ με φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται ανά ειδικότητα οι αποσπάσεις σε σχέση με πέρσι. Οι ειδικότητες με τις περισσότερες αποσπάσεις είναι Δασκάλων, Φυσικής Αγωγής, Φιλόλογοι, Αγλλικής, Γαλλικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις αποσπάσεις Δασκάλων και μεγάλη μείωση στις αποσπάσεις Φιλολόγων.

Στον πίνακα Β’ με φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται ανά φορέα οι αποσπάσεις σε σχέση με πέρσι. Οι φορείς με τις περισσότερες αποσπάσεις είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, οι Βιβλιοθήκες, οι ΠΔΕ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει αύξηση στις αποσπάσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και μείωση στις αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία.

Στον Πίνακα Γ’, με φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται ανά φορέα και ειδικότητα οι αποσπάσεις αναλυτικά. Υπογραμμίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανακλήσεις.

Οι συντομογραφίες:

ΚΥ = Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΔΙΔΕ = Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΠΕ = Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΔΕ = Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΒΙΒΛ = Βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας και Δημόσιες Βιβλιοθήκες)

ΓΑΚ = Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΙΕΠ = Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΑΕΙ = Ανώτατα (+Τεχνολογικά) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΚΚΛ = Σε δομές της Εκκλησίας (Μητροπόλεις, κτλ)

ΚΕΓ = Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΕΚ = Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα

ΓΓΔΒΜ = Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

ΙΤΥΕ = ΙΤΥΕ-Διόφαντος

ΜΕΙΟΝ = Γραφεία Μειονοτικών Σχολείων

ΙΕΚ = Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης

ΚΟΜΜ = Κόμματα, βουλευτές, βουλή, κτλ

ΛΟΙΠΑ = ‘Αλλοι φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας Α’:

Συγκριτικά στοιχεία 2013-14 και 2014-15 ανά ειδικότητα

Ειδικότητα

2013-14

2014-15

δ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

268

352

84

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

439

344

-95

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

211

250

39

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

182

195

13

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

247

187

-60

ΠΕ19/20

ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΕΙ-ΤΕΙ

204

179

-25

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

94

90

-4

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

55

84

29

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

50

69

19

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

75

57

-18

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

31

39

8

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

29

36

7

ΠΕ16.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΕΙ

30

33

3

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

32

31

-1

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΩΝ

30

23

-7

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚ. ΑΣΕΤΕΜ

16

19

3

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

8

11

3

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΣΕΤΕΜ

17

11

-6

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝ/ΓΟΙ

12

8

-4

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

4

8

4

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.

9

8

-1

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚ.

7

7

0

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΣΕΤΕΜ

7

7

0

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

4

6

2

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΤΕΙ

2

6

4

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

5

6

1

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΣΕΤΕΜ

9

5

-4

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚ. ΤΕΙ

3

5

2

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΕΙ

4

5

1

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

2

5

3

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΤΕΙ

5

4

-1

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

1

3

2

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

5

3

-2

ΠΕ18.12

ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0

3

3

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0

2

2

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜ.

2

2

0

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

0

2

2

ΠΕ18.28

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

4

2

-2

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜ.

2

2

0

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

0

1

1

ΠΕ12.08

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

1

0

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

0

1

1

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚ ΓΕΩΡΓ ΕΚΜΕΤΑΛΛ

0

1

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

0

1

1

ΠΕ18.31

ΜΗΧ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤ.

0

1

1

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜ. ΤΕΧΝΗΣ

0

1

1

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

2

1

-1

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

1

0

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1

0

-1

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1

0

-1

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.

1

0

-1

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

2

0

-2

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

2

0

-2

ΤΕ01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜ. Η/Υ

2

0

-2

ΤΕ16.00

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΛΛΟΔ.

3

0

-3

ΣΥΝΟΛΑ

2121

2118

-3

Πίνακας Β’:

Συγκριτικά στοιχεία 2013-14 και 2014-15 ανά φορέα

ΔΙΔΕ

ΔΙΠΕ

ΚΥ

ΒΙΒΛ

ΠΔΕ

ΓΑΚ

ΙΕΠ

ΙΕΚ

ΕΚΚΛ

ΚΕΓ

ΓΓΔΒΜ

ΠΕΚ

ΜΕΙΟΝ

ΙΤΥΕ

ΑΕΙ

ΚΟΜΜ

ΛΟΙΠΑ

συν

2013-14

471

361

513

120

159

109

99

48

57

43

19

26

8

13

75

0

0

2121

2014-15

436

419

416

188

152

142

106

94

70

41

24

23

7

0

0

0

0

2118

δ

-35

58

-97

68

-7

33

7

46

13

-2

5

-3

-1

-13

-75

0

0

-3

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral