2.000 διδάκτορες κάθε χρόνο στα ΑΕΙ – Τα πανεπιστήμια που έρχονται πρώτα σε προτιμήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/05/2018 - 09:34 | Author: Newsroom

Ο αριθμός των αναγορεύσεων νέων από τα ελληνικά κατά την περίοδο 2005-2015 κυμάνθηκε περί τα 2.000 άτομα κατ’ έτος, σύμφωνα με νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. Οι περισσότεροι απέκτησαν τον προηγούμενο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών τους -πτυχίο ή μεταπτυχιακό- στην Ελλάδα (86%), ενώ αρκετοί (14%) επέστρεψαν μετά από σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία και στις ΗΠΑ.

Το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποτελούν τα στα οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές (28% και 18% αντίστοιχα). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας.

Το 2015 καταγράφηκε σχεδόν απόλυτη ισοκατανομή ως προς τον αριθμό των ανδρών (50,7%) και των γυναικών (49,3%). Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι διδάκτορες είναι έως 35 ετών (46,6%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (38,1%).

Τα περισσότερα διδακτορικά αφορούν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,6%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (24,3%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και οι Γεωργικές Επιστήμες.

Βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών για το 37% των νέων διδακτόρων του 2015 ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η υποστήριξη από την οικογένεια, ενώ για το 29% ήταν η λήψη υποτροφίας από ελληνικό ίδρυμα.

Οι περισσότεροι διδάκτορες χρειάστηκαν έξι έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (26,5%). Παραπλήσια είναι τα ποσοστά εκείνων των διδακτόρων, οι οποίοι χρειάστηκαν τέσσερα, πέντε και επτά έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (14,9%, 16,6% και 15,4%, αντίστοιχα).

Για τους διδάκτορες που διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών, κυρίως για τη διενέργεια έρευνας στο πλαίσιο της διατριβής τους, οι δημοφιλέστερες χώρες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (22,6%), η Γερμανία (16,7%) και οι ΗΠΑ (12,1%).

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (didaktorika.gr) περιλαμβάνει περίπου 40.000 διδακτορικές διατριβές, οι περισσότερες από τις οποίες διατίθενται ηλεκτρονικά.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral