• 17-09-12 Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 78 ατόμων για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων γαι ΣΜΕΑΕ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/09/2012 - 14:07 | Author: Newsroom

  Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012

  Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

  Έντυπο Αίτησης– Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (άρθρο 21 του Ν.

  2190/1994)

  Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

  Loading...