17-02-17: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 2 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/02/2017 - 20:22 | Author: Newsroom

Π.Δ.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρόσληψη ΕΒΠ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨH
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η τοποθέτηση υποψήφιας αναπληρώτριας κλάδου ΕΒΠ σε Σχολική Μονάδα Γενικής Εκπαίδευσης.
Υποψήφιοι ΕΒΠ
Η υποψήφια αναπληρώτρια της οποίας το όνομα αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1) καλείται να προσέλθει την
Δευτέρα 20/02/2017
 1. Στο γραφείο της αντίστοιχης αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής της στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: η υποψήφια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 1. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 3. Ταυτότητα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
Συνημμένα:
Download this file (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf)3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf
Loading...
 • europalso

  ideascentral