14-02-14 Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για το …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/02/2014 - 14:54 | Author: Newsroom

Δελτίο Τύπου

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για το θεσμό της Μαθητείας

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΑΕΔ διοργάνωσε, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο ημερίδα με θέμα «Ο θεσμός της Μαθητείας ως μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του κ. Αρβανιτόπουλου:

«Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα από το 2008 μέχρι και το 2013 βυθίστηκε σε μια βαθειά ύφεση. Πέντε χρόνια βαθειάς ύφεσης και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας υπέστησαν τις συνέπειές αυτής της κρίσης, αυτής της ύφεσης. Μιας ύφεσης που χαρακτηρίστηκε από τη συνολική μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και από την ίδια την αμφισβήτηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη.

Μέσα στο 2013, όμως, περιορίσαμε και αντιστρέψαμε αυτήν τη τάση, με σημαντική καταγραφή θετικών μεταβολών σε όλα τα μεγέθη της οικονομίας. Και το 2014 θα είναι η χρονιά της ανάκαμψης. Μια ανάκαμψη, όμως, που θα πρέπει να συνοδευτεί από την ολοκλήρωση όλων των μεταρρυθμίσεων, όλων των αλλαγών, που θα εξαλείψουν μια για πάντα τις δομικές αιτίες αυτής της κρίσης, αυτής της ύφεσης. Μιας ανάκαμψης που πρέπει να δείξει ότι μέσα από τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, εμείς οι Έλληνες μετατρέψαμε τις απειλές σε ευκαιρίες.

Και μία από τις βασικές αιτίες, φίλες και φίλοι, που μας οδήγησαν σ’ αυτήν την ύφεση, σ’ αυτήν την κρίση, ήταν ο βαθειά αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η απουσία μιας στρατηγικής σύνδεσης αλλά και ανατροφοδότησης «του κόσμου της παιδείας, του εκπαιδευτικού συστήματος με τον κόσμο της εργασίας, με την Αγορά».

Γι’ αυτό και μία από τις βασικές συνέπειες αυτής της ύφεσης, η πιο, θα έλεγα, επώδυνη, ήταν ο αντίκτυπός της στην απασχόληση. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, μιας ανεργίας που ιδιαίτερα στους νέους μας, εκτόξευσε τα ποσοστά στο 55%.

Η ανεργία των νέων, που ήταν σε υψηλά επίπεδα και πριν από την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, ουσιαστικά διπλασιάστηκε κατά τη διάρκειά της, φανερώνοντας έτσι, τον διαθρωτικό της χαρακτήρα. Κι αυτή η υψηλή ανεργία, σε συνδυασμό με την έτερο-απασχόληση και την υπο-απασχόληση των νέων μας, τροφοδοτούν αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης.

Γι’ αυτό αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησής μας η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Γιατί δεν αρκεί να βγούμε μόνο από την κρίση, αλλά πρέπει να φροντίσουμε οι επόμενες γενιές να μην μπουν σε ανάλογες περιπέτειες.

Στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές. Τις εντάξαμε σε έναν ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό σε μία ενιαία στοχοθεσία που συνδέει τα μαθησιακά αποτελέσματα με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Γιατί επιδιώκουμε μια Εθνική Παιδεία που οδηγεί στην αγωγή και στην αρετή των νέων αλλά και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για να μπορέσει αυτή η χώρα σταματήσει να «παράγει» ανέργους πτυχιούχους, ή πτυχιούχους χωρίς δεξιότητες και επάρκεια. Για να εξασφαλίζουμε, με τον τρόπο αυτό την ελεύθερη, την ανεμπόδιστη και καθολική προσφορά ευκαιριών προσανατολισμένων στις εθνικές στρατηγικές μας επιλογές. Για να δώσουμε την δυνατότητα στη νέα γενιά, σε κάθε νέα γενιά, να πολλαπλασιάζει τους εθνικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες ζωής και στη χώρα ανάπτυξη.

Ένας από τους κεντρικούς μας στόχους είναι να καταστήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρώτη επιλογή, όχι το «αποπαίδι» της εκπαίδευσης όπως ήταν μέχρι τώρα σ’ αυτόν τον τόπο.

Γι’ αυτό, με το ριζικά αναμορφωμένο Επαγγελματικό Λύκειο, με τις μεταγυμνασιακές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τα μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημιουργούμε νέους προσανατολισμούς για τη Νέα Γενιά.

Κυρίες και κύριοι

Κεντρική θέση στις κυβερνητικές πολιτικές της περιόδου 2014-2020 κατέχει, φυσικά, το υπό διαμόρφωση Εθνικό Σχέδιο για τη Μαθητεία 2014-2020, εδραιώνοντας μια δομική, μία δημιουργική σύζευξη της μαθησιακής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας.

Σήμερα, μόνον το 7%, μόνον το 7% των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας έχει περάσει από θέση Μαθητείας, από θέση εκπαίδευσης σε θέση εργασίας. Ο στόχος μας είναι το 2020 να προσεγγίζουμε το 30%.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου δεν αρκούν, φυσικά, οι δομικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες του. Χρειάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας και συνηγορίας των φορέων της εκπαίδευσης, με τους φορείς της αγοράς, της εργασίας και της οικονομίας.

Απαιτείται ο επανασχεδιασμός των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης προς αυτόν τον στόχο αλλά και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών υλοποίησης και αξιολόγησης των εφαρμοσμένων πολιτικών ένταξης των νέων μας στην αγορά εργασίας.

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθούμε συνδέουν το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό χώρο της οικονομίας. Δημιουργούν συνέργειες ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας, και του Υπουργείο Υγείας. Αλλά και συνεργασίας και εταιρικότητας των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, των Επιμελητηρίων, των Επιστημονικών Ενώσεων, αλλά και της Περιφερειακής αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρωταγωνιστής σ’ αυτό νέο περιβάλλον, συνδετικός κρίκος θα έλεγα, αν θέλετε, είναι ο οικοδεσπότης μας, ο ΟΑΕΔ.

Αναμφίβολα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα μια αλλαγή, ένα βήμα πιο γρήγορο από τη φθορά, ένα βήμα πιο μπροστά προς την ανοικοδόμηση μια κοινωνίας ευημερούσας, μιας χώρας ανταγωνιστικής.

Γι’ αυτό, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι η σημερινή ημερίδα προωθεί τους στόχους της ελληνικής προεδρίας, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πρωτίστως είναι ένα φόρουμ το οποίο μας επιτρέπει να αρχίσουμε εδραιώνουμε μία συναντίληψη για τα πράγματα, μία νέα κουλτούρα συνέργειας και συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της Εκπαίδευσης και στην Αγορά Εργασίας, στην Αγορά, στην Οικονομία.

Σας ευχαριστώ».

Για το δελτίο τύπου με το χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας πατήστε εδώ.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral