14-02-14 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των 94 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/02/2014 - 15:54 | Author: Newsroom

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των 94 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Οι διορισμοί ανά κλάδο και κατηγορία διορισμών έχουν ως εξής:

30 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων,(από τον πίνακα του 24μήνου),

1 εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών,(από τον πίνακα του 24μήνου),

1 εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ04.02-Χημικών, (από τον πίνακα του 24μήνου),

2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ14.04-Γεωπόνοι Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, (1 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 1 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία),

5 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας, (3 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 2 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία),

30 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ17.02-Μηχανολόγων-Ναυπηγών Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατευθ. Ενεργειακού Μηχανολόγου), (4 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 26 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία εκ των οποίων οι 14 σε συμπλήρωση των θέσεων που διατέθηκαν για κάλυψη από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008),

20 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ17.03-Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ, ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατευθ. Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), (12 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 8 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία),

3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ, (1 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 2 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία) και

2 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ18.23-Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοιάρχων), (1 από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 και 1 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία).

Επισημαίνεται ότι δεν καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων που διατέθηκαν, είτε επειδή δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους, είτε επειδή οι υποψήφιοι είχαν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή άλλων διατάξεων. Οι θέσεις του ΑΣΕΠ 2008 των κλάδων ΠΕ14.04-Γεωπόνων-Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος και ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ θα καλυφθούν, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο.

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διορισθέντες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους εκτός αν αυτά υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους.

Για το σχετικό δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Το αρχείο excel που περιέχει αναλυτικά ανά κλάδο όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral