13.866 οι προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/05/2016 - 20:49 | Author: Newsroom

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Αθήνα, 24/05/2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας το σύνολο των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016 ανέρχεται σε 13.866.

Από αυτούς, 10.598 προσλήφθηκαν στην Γενική Εκπαίδευση και 3.268 στην Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικά όλες οι φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ανά ειδικότητα στην Π.Ε. έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2015-16

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (Α΄ ΠΕ60-ΠΕ70) 28-09-15

238

1.368

1.606

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 28-09-15

344

344

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 28-09-15

629

629

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 15-10-15

355

1.511

1.866

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 15-10-15

92

92

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 15-10-15

161

161

Π.Δ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 03-11-15

47

189

236

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 09-11-15

432

432

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 16-11-15

156

156

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 16-11-15

34

34

Π.Δ.Ε.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 26-11-15

135

136

271

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 Τ.Υ. ΖΕΠ 14-12-15

449

449

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 11-01-16

53

53

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 18-01-16

60

140

200

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 18-01-16

19

19

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 18-01-16

10

10

Π.Δ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 25-01-16

61

61

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 25-01-16

8

8

Π.Δ.Ε.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 27-01-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 27-01-16

11

11

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 Τ.Υ. ΖΕΠ 03-02-16

45

45

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 08-02-16

2

2

Π.Δ.Ε.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 17-02-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 17-02-16

3

3

Π.Δ.Ε.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 19-02-16

25

66

91

Π.Δ.Ε.

Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 07-03-16

18

59

77

Π.Δ.Ε.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 15-03-16

6

6

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 15-03-16

1

1

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (Η΄ ΠΕ70) 21-03-16

24

24

Π.Δ.Ε.

Η΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 & Ζ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Π.Δ.Ε.) 21-03-16

8

8

Π.Δ.Ε.

Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 31-03-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 31-03-16

2

2

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 04-04-16

2

2

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 04-04-16

1

1

Π.Δ.Ε.

Θ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 11-04-16

9

19

28

Π.Δ.Ε.

Ι΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 18-04-16

1

2

3

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 18-04-16

1

1

Π.Δ.Ε.

ΙΑ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 16-05-16

10

20

30

ΣΥΝΟΛΟ

1.707

5.258

6.965

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60

6.965

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ61
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ60.50
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με προέκταση “.50”

ΠΕ71
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ70.50
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
με
προέκταση “.50”

ΠΕ06.50
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ

ΠΕ11.01
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ

ΠΕ16.01.50
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 08-10-15

15

68

318

401

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 08-10-15

18

126

914

1.058

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 12-10-15

111

725

532

1.368

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 09-11-15

1

138

17

187

343

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 16-11-15

26

3

8

37

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 16-11-15

6

4

7

17

Π.Δ.Ε.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ [από Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛ. (ΠΔΕ)] 23-11-15

1

1

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΚΕΔΔΥ 07-12-15

6

6

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 11-01-16

13

1

14

Π.Δ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 25-01-16

9

9

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 25-01-16

3

3

Π.Δ.Ε.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 27-01-16

4

4

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 08-02-16

2

2

Π.Δ.Ε.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 17-02-16

2

2

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 15-03-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 31-03-16

1

1

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 04-04-16

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

34

517

1.982

735

0

0

0

3.268

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ)

3.268

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ σχ. έτους 2015-16

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ05 μειωμένου

ΠΕ06

ΠΕ06 μειωμένου

ΠΕ07 μειωμένου

ΠΕ08

ΠΕ08 μειωμένου

ΠΕ11

ΠΕ11 μειωμένου

ΠΕ16.01

ΠΕ16.01 μειωμένου

ΠΕ19-ΠΕ20

ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου

ΠΕ32

ΠΕ32 μειωμένου

ΠΕ18.41

ΠΕ18.41 μειωμένου

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 02-10-15

280

409

157

219

155

331

23

1.574

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 26-10-15

44

61

11

37

9

56

218

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 26-10-15

121

165

67

101

61

120

11

646

Π.Δ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 23-11-15

39

130

124

121

81

140

35

112

8

790

Π.Δ.Ε.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 18-01-16

11

115

2

35

8

5

62

3

13

2

21

2

5

1

1

286

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 18-01-16

14

1

1

7

1

1

25

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 19-02-16

10

16

4

1

3

9

1

1

3

48

Π.Δ.Ε.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 07-03-16

11

1

3

1

2

1

19

Π.Δ.Ε.

Η΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 & Ζ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Π.Δ.Ε.) 21-03-16

11

1

5

2

19

Γ.Λ.Κ.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 11-04-16

4

1

3

8

ΣΥΝΟΛΟ

50

740

20

160

769

6

393

13

511

2

292

3

629

2

43

0

3.633

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 & ΠΕ18.41)

3.633

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

3.377

256

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (πλην εκπ/κών ΕΑΕ)

10.598

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13.866

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral