• 13.866 οι προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε.

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/05/2016 - 20:49 | Author: Newsroom

  Παληγιάννης Βασίλειος
  Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Αθήνα, 24/05/2016

  Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας το σύνολο των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016 ανέρχεται σε 13.866.

  Από αυτούς, 10.598 προσλήφθηκαν στην Γενική Εκπαίδευση και 3.268 στην Ειδική Αγωγή.

  Αναλυτικά όλες οι φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ανά ειδικότητα στην Π.Ε. έχουν ως εξής:

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2015-16

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ60
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  ΠΕ70
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ

  Γ.Λ.Κ.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (Α΄ ΠΕ60-ΠΕ70) 28-09-15

  238

  1.368

  1.606

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 28-09-15

  344

  344

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 28-09-15

  629

  629

  Π.Δ.Ε.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 15-10-15

  355

  1.511

  1.866

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 15-10-15

  92

  92

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 15-10-15

  161

  161

  Π.Δ.Ε.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 03-11-15

  47

  189

  236

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 09-11-15

  432

  432

  Π.Δ.Ε.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 16-11-15

  156

  156

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 16-11-15

  34

  34

  Π.Δ.Ε.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 26-11-15

  135

  136

  271

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 Τ.Υ. ΖΕΠ 14-12-15

  449

  449

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 11-01-16

  53

  53

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 18-01-16

  60

  140

  200

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.Σ. 18-01-16

  19

  19

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 18-01-16

  10

  10

  Π.Δ.Ε.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 25-01-16

  61

  61

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 25-01-16

  8

  8

  Π.Δ.Ε.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 27-01-16

  1

  1

  Ε.Σ.Π.Α.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 27-01-16

  11

  11

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 Τ.Υ. ΖΕΠ 03-02-16

  45

  45

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 08-02-16

  2

  2

  Π.Δ.Ε.

  ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 17-02-16

  1

  1

  Ε.Σ.Π.Α.

  ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 17-02-16

  3

  3

  Π.Δ.Ε.

  ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 19-02-16

  25

  66

  91

  Π.Δ.Ε.

  Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 07-03-16

  18

  59

  77

  Π.Δ.Ε.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 15-03-16

  6

  6

  Ε.Σ.Π.Α.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 15-03-16

  1

  1

  Γ.Λ.Κ.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (Η΄ ΠΕ70) 21-03-16

  24

  24

  Π.Δ.Ε.

  Η΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 & Ζ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Π.Δ.Ε.) 21-03-16

  8

  8

  Π.Δ.Ε.

  Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 31-03-16

  1

  1

  Ε.Σ.Π.Α.

  Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 31-03-16

  2

  2

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 04-04-16

  2

  2

  Ε.Σ.Π.Α.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 04-04-16

  1

  1

  Π.Δ.Ε.

  Θ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 11-04-16

  9

  19

  28

  Π.Δ.Ε.

  Ι΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 18-04-16

  1

  2

  3

  Ε.Σ.Π.Α.

  Δ΄ ΦΑΣΗ για ΟΛΟΗΜΕΡΑ Ν/Γ 18-04-16

  1

  1

  Π.Δ.Ε.

  ΙΑ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 16-05-16

  10

  20

  30

  ΣΥΝΟΛΟ

  1.707

  5.258

  6.965

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60

  6.965

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ61
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

  ΠΕ60.50
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με προέκταση “.50”

  ΠΕ71
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

  ΠΕ70.50
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ
  με
  προέκταση “.50”

  ΠΕ06.50
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ

  ΠΕ11.01
  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ

  ΠΕ16.01.50
  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 08-10-15

  15

  68

  318

  401

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 08-10-15

  18

  126

  914

  1.058

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 12-10-15

  111

  725

  532

  1.368

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 09-11-15

  1

  138

  17

  187

  343

  Π.Δ.Ε.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 16-11-15

  26

  3

  8

  37

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 16-11-15

  6

  4

  7

  17

  Π.Δ.Ε.

  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ [από Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛ. (ΠΔΕ)] 23-11-15

  1

  1

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΚΕΔΔΥ 07-12-15

  6

  6

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 11-01-16

  13

  1

  14

  Π.Δ.Ε.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 25-01-16

  9

  9

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 25-01-16

  3

  3

  Π.Δ.Ε.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 27-01-16

  4

  4

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 08-02-16

  2

  2

  Π.Δ.Ε.

  ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (ΠΔΕ) 17-02-16

  2

  2

  Ε.Σ.Π.Α.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 15-03-16

  1

  1

  Ε.Σ.Π.Α.

  Ζ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 31-03-16

  1

  1

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ (ΠΔΕ) 04-04-16

  1

  1

  ΣΥΝΟΛΟ

  34

  517

  1.982

  735

  0

  0

  0

  3.268

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ)

  3.268

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ σχ. έτους 2015-16

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ05 μειωμένου

  ΠΕ06

  ΠΕ06 μειωμένου

  ΠΕ07 μειωμένου

  ΠΕ08

  ΠΕ08 μειωμένου

  ΠΕ11

  ΠΕ11 μειωμένου

  ΠΕ16.01

  ΠΕ16.01 μειωμένου

  ΠΕ19-ΠΕ20

  ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου

  ΠΕ32

  ΠΕ32 μειωμένου

  ΠΕ18.41

  ΠΕ18.41 μειωμένου

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 02-10-15

  280

  409

  157

  219

  155

  331

  23

  1.574

  Γ.Λ.Κ.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 26-10-15

  44

  61

  11

  37

  9

  56

  218

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 26-10-15

  121

  165

  67

  101

  61

  120

  11

  646

  Π.Δ.Ε.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 23-11-15

  39

  130

  124

  121

  81

  140

  35

  112

  8

  790

  Π.Δ.Ε.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 18-01-16

  11

  115

  2

  35

  8

  5

  62

  3

  13

  2

  21

  2

  5

  1

  1

  286

  Ε.Σ.Π.Α.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για ΔΣ με ΕΑΕΠ 18-01-16

  14

  1

  1

  7

  1

  1

  25

  Π.Δ.Ε.

  Ε΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 19-02-16

  10

  16

  4

  1

  3

  9

  1

  1

  3

  48

  Π.Δ.Ε.

  ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ 07-03-16

  11

  1

  3

  1

  2

  1

  19

  Π.Δ.Ε.

  Η΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 & Ζ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Π.Δ.Ε.) 21-03-16

  11

  1

  5

  2

  19

  Γ.Λ.Κ.

  Δ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 11-04-16

  4

  1

  3

  8

  ΣΥΝΟΛΟ

  50

  740

  20

  160

  769

  6

  393

  13

  511

  2

  292

  3

  629

  2

  43

  0

  3.633

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 & ΠΕ18.41)

  3.633

  Πλήρους Ωραρίου

  Μειωμένου Ωραρίου

  3.377

  256

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (πλην εκπ/κών ΕΑΕ)

  10.598

  Πάντα στη διάθεσή σας

  Παληγιάννης Βασίλειος

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  13.866

  Loading...