13.420 οι προσλήψεις αναπληρωτών στην ΠΕ έως 14-2-2017 – Αναλυτικοί πίνακες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/02/2017 - 14:40 | Author: Newsroom

13.420 οι στην ΠΕ έως 14-2-2017 Αναλυτικοί πίνακες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. σχολ. έτους 2016-2017 ανέρχονται σε 13.420.

Συγκεκριμένα από τους 13.420 αναπληρωτές οι 12.694 είναι πλήρους ωραρίου και οι 726 μειωμένου ωραρίου. Από αυτούς 4.028 είναι ΠΕ70, 1.661 ΠΕ60, 3.588 ειδικότητες και 4.143 στην ειδική αγωγή.

Εντός της εβδομάδας θα ζητηθούν από τις Δ/νσεις κενά και πιθανόν την επόμενη εβδομάδα να γίνουν νέες προσλήψεις.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραθέτω τους αναλυτικούς πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ (πλήρους)

ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ (μειωμένου)

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

1.936

1.936

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-09-16

1.058

1.058

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Α΄ Π.Δ.Ε.) 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

277

424

701

Γ.Λ.Κ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

4

1

5

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

43

43

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 26-09-16

61

61

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Β΄ Π.Δ.Ε.) 26-09-16

98

210

308

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

26

26

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11 ΠΕ32 ΠΕ18.41 (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 12-10-16

56

99

155

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΤΥ ΖΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 21-10-16

424

424

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 26-10-16

5

5

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΠΕ06] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-11-16

43

43

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-11-16

18

18

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ06 (Δ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 07-11-16

31

13

44

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-11-16

15

15

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] [Ε΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (Ε΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 14-11-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (Ε΄ ΠΕ60) 14-11-16

2

2

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (ΣΤ΄ Π.Δ.Ε.) 14-11-16

5

6

11

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 17-11-16

5

5

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Δ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 28-11-16

38

38

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 28-11-16

35

35

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-01-17

16

2

18

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Ε΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 16-01-17

122

122

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [ΣΤ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (ΣΤ΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 16-01-17

142

142

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (ΣΤ΄ ΠΕ60) 16-01-17

37

37

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 (ΣΤ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 16-01-17

1

24

25

Τ.Α.Μ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (ΣΤ΄ για ΔΥΕΠ) 19-01-17

11

8

19

Τ.Α.Μ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Ζ΄ για ΔΥΕΠ) 25-01-17

5

1

6

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-01-17

140

140

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Γ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 26-01-17

176

176

Ε.Σ.Π.Α.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [Η΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (Ζ΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 01-02-17

11

11

Ε.Σ.Π.Α.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (Ζ΄ ΠΕ60) 01-02-17

13

13

Γ.Λ.Κ.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ70 (Ζ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 01-02-17

2

2

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 03-02-17

10

10

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Δ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 03-02-17

20

20

Τ.Α.Μ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Η΄ για ΔΥΕΠ) 07-02-17

4

7

11

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Ε΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 13-02-17

3

3

ΣΥΝΟΛΟ

1.661

3.959

69

5.689

4.028

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60

5.689

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

5.620

69

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ61
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ60.50
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με προέκταση “.50”

ΠΕ71
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ70.50
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
με προέκταση “.50”

ΠΕ06.50
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ

ΠΕ06.50
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ μειωμένου

ΠΕ11.01
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ

ΠΕ11.01
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ μειωμένου

ΠΕ16.01.50
(& ΤΕ.16.50)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ

ΠΕ16.01.50
(& ΤΕ.16.50)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ μειωμένου

ΠΕ19.50-ΠΕ20.50 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΕ

ΠΕ19.50-ΠΕ20.50 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΕ μειωμένου

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. & Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 07-09-16

46

177

1.261

1.484

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 12-09-16

23

23

Γ.Λ.Κ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-09-16

140

713

287

1.140

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ & ΕΙΔΙΚ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 10-10-16

21

95

22

1

3

19

161

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 02-11-16

1

108

134

532

775

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΚΕΔΔΥ 24-11-16

1

11

5

38

55

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Δ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 28-11-16

21

14

56

1

92

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 28-11-16

35

7

152

194

Γ.Λ.Κ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Δ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 28-11-16

4

4

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΚΕΔΔΥ 16-01-17

3

2

5

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Ε΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 16-01-17

32

1

62

95

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΙΔΙΚ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. (ΣΤ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 20-01-17

1

6

3

13

5

2

2

32

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (ΣΤ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 20-01-17

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-01-17

25

1

3

29

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Γ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 26-01-17

22

21

43

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 03-02-17

3

3

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Δ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 03-02-17

3

1

4

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Ε΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 13-02-17

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

48

603

2.232

1.180

1

1

33

3

32

6

2

2

4.143

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ)

4.143

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

4.131

12

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ05 μειωμένου

ΠΕ06

ΠΕ06 μειωμένου

ΠΕ07 μειωμένου

ΠΕ08

ΠΕ08 μειωμένου

ΠΕ11

ΠΕ11 μειωμένου

ΠΕ16.01

ΠΕ16.01 μειωμένου

ΠΕ19-ΠΕ20

ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου

ΠΕ32

ΠΕ32 μειωμένου

ΠΕ18.41

ΠΕ18.41 μειωμένου

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ08 & ΠΕ32 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

728

588

1.316

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ18.41 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

31

31

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ70] [Β΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

6

63

27

19

115

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ60 ΠΕ70] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16

36

159

78

56

329

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 [Γ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 03-10-16

261

261

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 (Γ΄ Π.Δ.Ε.) 03-10-16

43

43

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Δ΄ Π.Δ.Ε.) 10-10-16

6

1

8

3

1

19

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ06 ΠΕ08… (ΕΙΔΙΚ.) για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

7

3

1

1

12

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 12-10-16

191

30

12

1

2

236

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ16.01 ΠΕ19-20 (Ε΄ Π.Δ.Ε.) 12-10-16

36

143

24

77

115

15

65

21

130

20

646

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΠΕ06] [Δ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-11-16

31

3

34

Γ.Λ.Κ.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ06 (Δ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 07-11-16

5

12

17

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-11-16

2

1

2

1

6

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] [Ε΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (Ε΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 14-11-16

4

2

2

11

40

11

11

2

6

20

3

9

3

124

Π.Δ.Ε.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (ΣΤ΄ Π.Δ.Ε.) 14-11-16

20

1

7

23

16

3

31

7

2

4

29

11

16

8

1

179

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 17-11-16

1

1

2

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-01-17

5

1

2

4

1

13

Ε.Σ.Π.Α.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚ. [Ζ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 18-01-17

4

28

1

22

18

2

15

3

8

1

19

9

3

133

Γ.Λ.Κ.

Δ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ06 ΠΕ11 18-01-17

1

2

3

Τ.Α.Μ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (ΣΤ΄ για ΔΥΕΠ) 19-01-17

9

1

6

5

4

25

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΕΙΔΙΚ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. (ΣΤ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 20-01-17

2

2

1

5

Γ.Λ.Κ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (ΣΤ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 20-01-17

1

1

Τ.Α.Μ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Ζ΄ για ΔΥΕΠ) 25-01-17

4

3

2

1

10

Ε.Σ.Π.Α.

Ε΄ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚ. [Θ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 02-02-17

1

3

11

2

1

1

3

2

24

Τ.Α.Μ.Ε.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Η΄ για ΔΥΕΠ) 07-02-17

2

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

107

435

86

249

921

38

249

37

383

32

276

63

646

31

33

2

3.588

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 & ΠΕ18.41)

3.588

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

2.943

645

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (πλην εκπ/κών ΕΑΕ)

9.277

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

8.563

714

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13.420

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

12.694

726

Loading...
  • europalso

    ideascentral