1000 ευρώ πρόστιμο για τη μη γνωστοποίηση των διδάκτρων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/12/2014 - 14:55 | Author: Newsroom

Ρύθμιση που αφορά τα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral