10-11-16 Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Διευθυντή Ε.Α.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/11/2016 - 23:59 | Author: Newsroom

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Νοεμβρίου, προγραμματισμένη συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Π. Κασσιανό. Στη συνάντηση εκτός από τον Πρόεδρο Στ.

Καρπενησιώτη και τον Υπ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων Κ. Παπαευαγγέλου, συμμετείχαν και τα μέλη Ε.Ε.Π. της Επιτροπής Συνάφειας του ΙΕΠ, κ. Δ.Αρβανίτης και κ. Ν.Αποστολοπούλου.

Αρχικά τέθηκε υπόψη του Διευθυντή Ε.Α.Ε. η έντονη δυσαρέσκειά μας για την καθυστέρηση των προσλήψεων και ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία της εξέτασης των ενστάσεων που εκκρεμούν και της διαδικασίας των προσλήψεων γενικότερα. Η άποψη του κ. Κασσιανού είναι ότι πλέον βαίνουμε προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να ωστόσο μπορεί να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες αφού η διαδικασία τρέχει μόνο από το ΑΣΕΠ.

Όσον αφορά νέες πιστώσεις, πρόκειται σύντομα να διατεθούν (όπως υποσχέθηκε) 420 για ΕΕΠ, για ανάγκες των ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ, ενώ αναμένει τον υπολογισμό των υπολοίπων που θα προκύψουν λόγω της καθυστέρησης των προσλήψεων, για να ορισθεί ο αριθμός των πιστώσεων που θα διατεθούν για ανάγκες των ΣΜΕΑΕ σε ΕΒΠ και ΕΕΠ. Ακόμη όταν ολοκληρωθεί η διάθεση αυτών, θα είναι δυνατή η διάθεση πιστώσεων από το ΠΔΕ για τις υπόλοιπες ανάγκες σε ΕΒΠ και ΕΕΠ.

Αναφορικά με το θέμα των μεταθέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, γίνεται προσπάθεια ώστε να γίνουν μαζί με αυτές των εκπαιδευτικών και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αίτηση μέσω ΟΠΣΥΔ. Αυτό προϋποθέτει αρκετή προετοιμασία, αλλά θα αποτελέσει (όπως ειπώθηκε) το πρώτο βήμα για την ένταξη (μετά τους μόνιμους) και των αναπληρωτών στο σύστημα. Έτσι θα υλοποιηθεί η δέσμευση για απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων την επόμενη χρονιά.

Σχετικά με την εγκύκλιο και τα προβλήματα που δημιούργησε, έγινε συζήτηση και τέθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. το θέμα της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του θέματος για να μην επαναληφθούν εκ νέου τα ίδια προβλήματα και καθυστερήσεις. Από την πλευρά του ο κ. Κασσιανός δεσμεύτηκε να εξετάσει τις νομικές δυνατότητες και επίσης ανέφερε ότι, σίγουρα την επόμενη χρονιά που δεν θα υπάρχει θέμα επανεξέτασης των δικαιολογητικών όσων ήταν υποψήφιοι την φετινή χρονιά – πλην νέων προσόντων- θα υπάρχει εκ των πραγμάτων μειωμένος φόρτος και στο ΑΣΕΠ. Ακόμη σε σχέση με την κλίμακα μοριοδότησης, αφού ανέφερε ότι στόχος ήταν η αυξημένη μοριοδότηση προσωπικού με εξειδίκευση στους κλάδους, είπε ότι υπάρχουν σκέψεις και για τη μοριοδότηση τίτλων που αφορούν γενικότερα στην εκπαίδευση και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με στόχο την προσέλκυση προσωπικού με προσόντα και σε αυτούς τους τομείς.

Σχετικά με την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ από την επιτροπή συνάφειας του ΙΕΠ, αναφέρθηκαν από τα μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν στη συνάντηση, στοιχεία για τις εργασίες της επιτροπής και συζητήθηκαν προτάσεις για βελτίωση, όπως διοικητική και νομική υποστήριξη. Αναμένεται άλλωστε σύντομα ο επίσημος απολογισμός των εργασιών της επιτροπής, που θα ανακοινωθεί προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ακόμη συζητήθηκαν οι θέσεις των μελών της επιτροπής και της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη διαδικασία ορισμού των οριστικών κριτηρίων για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων του ΕΕΠ στην Σχολική Ψυχολογία και τη συνάφεια των τίτλων με τον κλάδο και το αντικείμενο απασχόλησης κάθε ειδικότητας. Υπήρξε αμοιβαία κατανόηση και συμφωνήθηκε ότι στόχος είναι να μην υπάρξουν ρυθμίσεις που δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια αλλά αντίθετα να αποτελέσουν κίνητρο για βελτίωση της ποιότητας και εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα ΕΑΕ και κυρίως στην κάθε ειδικότητα. Συμφωνήθηκε επίσης ότι τα όποια κριτήρια θα πρέπει, για λόγους δικαιοσύνης, να ισχύσουν από την ημέρα δημοσίευσης και για όσους εγγραφούν σε προγράμματα μετά από αυτή.

Σχετικά με την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων μελών ΕΕΠ, προκειμένου για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, ξεκαθαρίστηκε ότι η αρμοδιότητα παραμένει στα υπηρεσιακά συμβούλια (όπως και για τους εκπαιδευτικούς), παρόλο που παρατηρήθηκε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουν σχετικά ερωτήματα στο ΙΕΠ, αφού η υπουργική απόφαση που ορίζει τις αρμοδιότητές της είναι ασαφής ως προς αυτό το θέμα. Χρειάζεται να γίνει άμεσα κάποια σχετική ρύθμιση ή να δοθούν επίσημα διευκρινήσεις.

Από τον κ. Κασσιανό τέθηκαν επίσης οι προτεραιότητες της Διεύθυνσης ΕΑΕ το προσεχές διάστημα, που αφορούν στη συνέχιση της συζήτησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποφάσεων σχετικά με την λειτουργία δομών ΕΑΕ, όπως τα ΚΕΔΔΥ και τα ΕΕΕΕΚ , με στόχευση την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους μαθητές. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων, την ενίσχυση της υποστηρικτικής δουλειάς των ΚΕΔΔΥ και πιθανές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των ΕΔΕΑΥ. Τονίσθηκε από τους εκπροσώπους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ότι θα είναι αρωγοί σε ιδέες και προτάσεις αρκεί κάθε αλλαγή να συνοδεύεται από την απαραίτητη και κατάλληλη στελέχωση, ώστε να μην παρατηρούνται προσπάθειες εφαρμογής καινοτόμων δράσεων χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη.

Ακόμη αναφέρθηκε από τον κ. Κασσιανό η ανάγκη για ανακατανομή των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ με σκοπό την κάλυψη πραγματικών αναγκών με τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις μελλοντικές προσλήψεις, οι οποίες δυστυχώς δεν φαίνονται στον ορίζοντα…

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έθεσαν εκ νέου το θέμα του καθηκοντολογίου στη γενική εκπαίδευση για το ΕΒΠ και τους Σχ. Νοσηλευτές και ο Διευθυντής ΕΑΕ απάντησε ότι αναμένει τις σαφείς προτάσεις μας για να προωθήσει την επίλυση του θέματος.
Loading...
  • europalso

    ideascentral