• Οι 7 δεξιότητες που κατέχουν οι ικανοί αναγνώστες

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 🕔15/05/2015 - 22:39 | Author: Newsroom

  Οι 7 δεξιότητες που κατέχουν οι ικανοί αναγνώστες.

  Οι ικανοί αναγνώστες:

  • Μπορούν να διαβάσουν περισσότερες από πέντε λέξεις το δευτερόλεπτο ( Rayner και Pollatsek, 1987 ).
  • Αντιλαμβάνονται λέξεις ή σύνολα λέξεων με την ίδια ευκολία, που προσλαμβάνουν πληροφορίες για φωνήματα ( Cattel, 1986 ) και επεξεργάζονται ταχύτατα ολόκληρες προτάσεις.
  • Δεν βασίζονται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων ή στα σχήματα των γραμμάτων που η πολυμορφία τους είναι τεράστια (Adams, 1979 a, b)
  • Οι λέξεις υψηλής συχνότητας αποθηκεύονται στη μνήμη τους, γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες λειτουργούν ως μακροεντολές, διευκολύνοντας και ελαχιστοποιώντας την φωνολογική και οπτική προσπέλαση των λέξεων ( Broadbent, 1967 ) δια της ατόπου απαγωγής.
  • Διαφέρουν από τα άτομα μέσης και φτωχής αναγνωστικής επίδοσης, όχι κατά την επεξεργασία μεμονωμένων λέξεων αλλά κατά την ανάγνωση λόγου, που έχει συνοχή και είναι φορέας ολοκληρωμένου νοήματος ( Goodman, 1972 ). Επομένως, αυτό που ξεχωρίζει τους ικανούς αναγνώστες είναι η προσκόλληση τους στην σημασία του κειμένου και η απαγκίστρωση τους από την φωνολογική επεξεργασία.
  • Καταναλώνουν περισσότερο χρόνο στην οφθαλμική προσήλωση σε λέξεις σημαντικές για το κείμενο
  • Λόγω της σημασιολογικής υπεροχής τους υπερτερούν σε ταχύτητα αναφορικά με τη διαδικασία αυτή, ιδιότητα που περιλαμβάνει την αντίληψη των γραμματικών χρόνων, εγκλίσεων, θέσεων του υποκειμένου.

  epapanis

  Loading...