Ξεκινά η εκπαίδευση των εκπαιδευτών για το «Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος»

ΥΓΕΙΑ 🕔25/11/2016 - 14:13 | Author: Newsroom

Η πρώτη από τις εκπαιδευτικές δράσεις που είναι προγραμματισμένες, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διακοπής Καπνίσματος», οργανώνεται στις 25 &

26 Νοεμβρίου 2016, από τις 8.30 έως τις 16.30, στην αίθουσα «Αρμονία» του Ξενοδοχείου Novotel στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS), συμβάλλει στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην ανάπτυξη της πρόληψης στην πρωτοβάθμια φροντίδα, μέσα από τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου εκπαίδευσης στη διακοπή καπνίσματος.
Η αρχική αυτή δράση αποσκοπεί στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών που στην συνέχεια θα κληθούν να εκπαιδεύσουν Επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι με την σειρά τους θα προβούν σε παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος σε πνευμονολογικούς ασθενείς – καπνιστές εφαρμόζοντας τις τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύτηκαν. Η παρέμβαση αυτή θα καταγραφεί και το σύνολο των αποτελεσμάτων θα δοθούν στον ΠΟΥ για αξιοποίηση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα μικρό πιλοτικό σχέδιο με ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την έρευνα και την παρέμβαση, όπως επιβάλλεται από την διεθνή επιστημονική πρακτική για την ανάπτυξη παρεμβάσεων που βασίζονται στην ερευνητική τεκμηρίωση.
Υλοποιείται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, καθώς η χώρα μας έχει κατά προτεραιότητα επιλεγεί από τον Π.Ο.Υ., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
Οι βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αδιαμφισβήτητες. Ωστόσο το ποσοστό των καπνιστών στη χώρα μας, παρά τη μείωση των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Παράλληλα, το παθητικό κάπνισμα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία και διαλειτουργικότητα κυβερνητικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.
Αναπόδραστο τμήμα της Αντικαπνιστικής Πολιτικής είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων.
Με δεδομένο το αρνητικό ρεκόρ που κατέχει η χώρα μας στα ποσοστά της καπνιστικής συνήθειας στον πληθυσμό, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα έχει το εν λόγω πρόγραμμα, είναι αυταπόδεικτα.

Loading...
  • europalso

    ideascentral