Υπ. Υγείας: Έδωσε περιθώριο 3 μηνών στις διοικήσεις των νοσοκομείων για τις λίστες χειρουργείων

ΥΓΕΙΑ 🕔03/01/2017 - 20:17 | Author: Newsroom

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση της λίστας χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως η υπουργική απόφαση έχει υπογραφεί και θα δημοσιευτεί εντός της εβδομάδας, δίδεται δε στις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ χρονικό περιθώριο 3 μηνών ώστε να προετοιμαστούν και να «ανοίξουν» τη λίστα χειρουργείου.

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της λίστας χειρουργείου και έχει ως σκοπό, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, τη διαφάνεια, την ισότητα και τη μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου ή άλλο ειδικά ορισθέν μέλος του ΔΣ θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας τήρηση της περίφημης λίστας ενώ θα είναι υποχρεωτική η ανάρτησή της στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας σε εβδομαδιαία βάση.
Για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου ορίζεται από το ΔΣ ως υπεύθυνος/η, υπάλληλος του νοσοκομείου. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να προέρχεται από το δυναμικό είτε του Τμήματος/Γραφείου Κίνησης ασθενών είτε του Γραφείου Προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη).
Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς είτε στο πλαίσιο του τακτικού ιατρείου είτε του απογευματινού ιατρείου, με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, θα συντάσσει γραπτό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση. Επίσης, θα εκτιμά τη χρονική διάρκεια της επέμβασης.
Οι πέντε κατηγορίες χειρουργικών περιστατικών και οι καταγγελίες των ασθενών
Οι χειρουργοί θα κατηγοριοποιούν τα περιστατικά με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.
Στην 1η κατηγορία θα εντάσσονται τα περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση της επέμβασης θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ο μέγιστος χρόνος αναμονής για την επέμβαση θα είναι 1-2 εβδομάδες.
Στη 2η κατηγορία εντάσσονται τα περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση της επέμβασης θα επηρεάζει το αποτέλεσμά της. Ο μέγιστος χρόνος αναμονής θα είναι 3-4 εβδομάδες.
Στην 3η κατηγορία θα εντάσσονται τα περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. Ο χρόνος της επέμβασης εκτιμάται σε 8-12 εβδομάδες.
Στην 4η κατηγορία θα είναι τα περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. Η επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 εβδομάδες, δηλαδή μέσα σε έξι μήνες.
Τέλος, στην 5η κατηγορία θα εντάσσονται τα περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. Αυτά θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών που θα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο (η σχετική υπουργική απόφαση για τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες).
Η ανάρτηση της λίστας
Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.
Η Λίστα Χειρουργείου, καταρτίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του νοσοκομείου εγκρίνεται από τον αναπληρωτή Διοικητή ή το ορισθέν γι’ αυτό μέλος του Δ.Σ. και αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της ΔΥΠΕ την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας.
Στην λίστα θα καταχωρούνται:
(α) τα 5 τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του ασθενούς,
(β) ο αριθμός μητρώου του ασθενούς (εφόσον υπάρχει),
(γ) το είδος του χειρουργείου,
(δ) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
(ε) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
(στ) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης, και
(ζ) η εκτιμώμενη διάρκεια της επέμβασης.
Σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί η δημοσιοποίηση της λίστας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων. Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο ο ασθενής θα ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο.
Από τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.
Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral