• ΕΟΠΥΥ: Πως θα θεωρούνται τα παραπεμπτικά από 1η Ιανουαρίου – Δείτε αναλυτικές οδηγίες

  ΥΓΕΙΑ 🕔29/12/2017 - 14:51 | Author: Newsroom

  Θεώρηση θα χρειάζονται με νέα διαδικασία οι ιατρικές γνωματεύσεις αλλά και τα παραπεμπτικά για τους ασφαλισμένους του .

  Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός από 1.1.2018 η θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων – παραπεμπτικών που αφορούν παροχές Ε.Κ.Π.Υ. γίνεται από ελεγκτές ιατρούς ως εξής:

  1.Σε περίπτωση έκδοσης τους από Νοσοκομείο εντός του τόπου κατοικίας του

  ασφ/νου, η θεώρηση γίνεται:

  • από τον ελεγκτή ιατρό του Νοσοκομείου και επί ελλείψεώς του,

  • από τον ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου

  κατοικίας του ασφ/νου,

  2.Σε περίπτωση έκδοσης από Νοσοκομείο εκτός του τόπου κατοικίας του ασφ/νου,

  η θεώρηση γίνεται:

  • από τον ελεγκτή ιατρό του Νοσοκομείου και επί ελλείψεώς του,

  • από τον ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του νομού του

  Νοσοκομείου έκδοσης της γνωμάτευσης,

  • από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου,

  3.Σε περίπτωση έκδοσης από ιδιώτη ιατρό ή ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός του

  τόπου κατοικίας του ασφ/νου, η θεώρηση γίνεται:

  • από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου,

  4.Σε περίπτωση έκδοσης από ιδιώτη ιατρό ή ιδιωτικό θεραπευτήριο εκτός του

  τόπου κατοικίας του ασφ/νου, η θεώρηση γίνεται:

  • από τον ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του νομού έκδοσης της γνωμάτευσης-παραπεμπτικού,

  • από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου,

  5.Σε περίπτωση έκδοσης από ιατρό Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) εντός του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, η θεώρηση γίνεται:

  • από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου,

  6. Σε περίπτωση έκδοσης από ιατρό Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας)

  εκτός του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, η θεώρηση γίνεται:

  • από τον ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του νομού

  έκδοσης της γνωμάτευσης-παραπεμπτικού,

  • από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Μονάδα Υγείας) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου.

  Δεν γίνονται αποδεκτές θεωρήσεις από ελεγκτές ιατρούς:

  • εκτός του νομού του τόπου κατοικίας του ασφ/νου (περιπτώσεις 1, 3, 5),

  • εκτός του νομού που ανήκουν τα Νοσοκομεία και οι Ιδιώτες Πάροχοι που εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις-παραπεμπτικά και εκτός του νομού του τόπου κατοικίας του ασφ/νου (περιπτώσεις 2, 4, 6).

  Η θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων-παραπεμπτικών γίνεται εντός 10

  ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους συμπεριλαμβανομένης κι αυτής και ο ελεγκτής ιατρός οφείλει να αναγράφει την ημερομηνία θεώρησης θέτοντας τη σφραγίδα και υπογραφή του.

  Στις περιπτώσεις έκδοσης περισσοτέρων της μίας ιατρικών γνωματεύσεων-

  παραπεμπτικών για την ίδια παροχή (παροχές 3μήνου – 6μήνου – ετήσιες), η θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων-παραπεμπτικών γίνεται σε όλα τα φύλλα ιατρικών γνωματεύσεων-παραπεμπτικών, εξ αρχής, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης και αυτής (παρατίθενται οι παροχές για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν 3μηνες , 6 μηνες, ετήσιες, γνωματεύσεις –παραπεμπτικά).

  Loading...