Δικαστικές ενέργειες από νοσηλευτές για παράνομες πρακτικές παρασκευής φαρμάκων

ΥΓΕΙΑ 🕔08/11/2016 - 23:35 | Author: Newsroom

Σε διοικητικές και δικαστικές κινήσεις προβαίνει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να αντιμετωπίσει την παράνομη παρασκευή κυτταροστατικών (Ογκολογικών) φαρμάκων.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, για πρακτική που ακολουθείται σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας, δημιουργώντας μείζονα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ερωτηματικά αναφορικά με την ορθή και σύννομη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσοκομείων. Ωστόσο, βαςει της νομοθεσίας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν προκύπτει αρμοδιότητα ή άλλως υπηρεσιακό καθήκον των νοσηλευτών να παρασκευάζουν κυτταροστατικά φάρμακα. Πέραν του ζητήματος της αρμοδιότητας, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ τονίζει και την επικινδυνότητα της διαδικασίας παρασκευής των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Πρόκειται για φάρμακα υψηλής τοξικότητας, τα οποία μπορούν να έχουν μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες επιδράσεις σε υγιείς οργανισμούς, εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή προκαλέσουν μόλυνση μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Η παρασκευή τέτοιων φαρμάκων πρέπει να γίνεται υπό αυστηρούς όρους υγιεινής και ασφάλειας, ήτοι από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο εξοπλισμό και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, τίθεται ευθέως σε κίνδυνο η υγεία τόσο των νοσηλευομένων ασθενών, όσο και του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral