Πίσω στην αρχική

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

το οποίο αναφέρεται στο θέμα για τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται στο Δήμο Πατρέων με σύμβαση έργου και παραμένου απλήρωτες, επί ενα τρίμηνο.

🕔Απρίλιος 26, 2016 19:19 μμ

Αριθμός:1936 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:το...

Συνέχεια του άρθρου

το οποίο αναφέρεται σε διαχρονικές ελλείψιες που σημειώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.

🕔Απρίλιος 26, 2016 19:19 μμ

Αριθμός:1938 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:το...

Συνέχεια του άρθρου

το οποίο καταγγέλλει τις συνθήκες υγιεινής στο Ορφανοτροφείο του Βόλου.

🕔Απρίλιος 26, 2016 19:19 μμ

Αριθμός:1946 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:το...

Συνέχεια του άρθρου

το οποίο καταγγέλλει την απευθείας ανάθεση έργων, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την κάλυψει μισθών.

🕔Απρίλιος 26, 2016 19:18 μμ

Αριθμός:1967 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:το...

Συνέχεια του άρθρου

αιτούνται την επέκταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας από πέντε (5) σε οκτώ (8) μήνες με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για τους ωφελούμενους, αλλά και τις οικογένειές τους.

🕔Απρίλιος 26, 2016 19:18 μμ

Αριθμός:2000 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:αιτούνται...

Συνέχεια του άρθρου

Προβλήματα Ηλιούπολης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5051 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Προβλήματα...

Συνέχεια του άρθρου

Εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5053 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Εμπόδια...

Συνέχεια του άρθρου

Δασκάλες της Δυτικής Θράκης στην Τουρκία

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5056 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Δασκάλες...

Συνέχεια του άρθρου

Μεγάλη έλλειψη ιερέων ιδιαίτερα στην Επαρχία

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5059 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Μεγάλη...

Συνέχεια του άρθρου

Καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5037 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Καθιέρωση...

Συνέχεια του άρθρου

Σοβαρά προβλήματα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την απόφαση για εξάμηνη παράταση φοίτησης

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5038 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σοβαρά...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με το Πρόγραμμα Εμβολιασμού για τη Φυματίωση στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5041 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη εκπαιδευτικών πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5044 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5045 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη εκπαιδευτικών πασχόντων από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5046 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάργηση της πρόταξης των εκπαιδευτικών / ατόμων με Θαλασσαιμία, από τους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών / ατόμων με αναπηρία και αιτείται τη διατήρηση της σχετικής διάταξης παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμ

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:19 μμ

Αριθμός:1789 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις που προβλέπονται, στο σχέδιο νόμου ¨Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις¨ που αφορούν ζητήματα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς κρίνει ότι κατασ

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:19 μμ

Αριθμός:1795 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α’ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει...

Συνέχεια του άρθρου
  • europalso

    ideascentral