Πίσω στην αρχική

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των επικίνδυνων διαδικτυακών «παιχνιδιών», όπως η «μπλε φάλαινα»

🕔Μάιος 29, 2017 18:05 μμ

Αριθμός:5927 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Επιτακτική η...

Συνέχεια του άρθρου

‘Μεταθέσεις τρίτεκνων εκπαιδευτικών’

🕔Μάιος 29, 2017 18:05 μμ

Αριθμός:5932 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:'Μεταθέσεις τρίτεκνων...

Συνέχεια του άρθρου

‘Αποσχιστική προπαγάνδα στα σχολεία της Κομοτηνής’

🕔Μάιος 26, 2017 19:08 μμ

Αριθμός:5884 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:'Αποσχιστική προπαγάνδα...

Συνέχεια του άρθρου
Ανοχύρωτη μπροστά σε πιθανό σεισμό η Θεσσαλονίκη

Ανοχύρωτη μπροστά σε πιθανό σεισμό η Θεσσαλονίκη

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:5874 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Ανοχύρωτη μπροστά...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με την άμεση αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων της Κεφαλονιάς και τη λειτουργία του Τομέα Αποκατάστασης σεισμοπλήκτων

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:5864 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά με...

Συνέχεια του άρθρου

Στο ναδίρ οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:5913 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Στο ναδίρ...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη λήψη πιστοποίησης α’ και β’ επιπέδου στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, λόγω μη διενέργειας προγραμμάτων επιμόρφωσης και παρά την ύπαρξη πιστοποιημένου Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στο νησί και αιτείται την άρση αυτής της αδικίας εις βάρος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Λήμνο.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1967 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει τη...

Συνέχεια του άρθρου

θέτουν το ζήτημα επαναλειτουργίας ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας και προτάσσοντας το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει στους νέους αιτούνται την επίλυση του ζητήματος.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1959 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:θέτουν το...

Συνέχεια του άρθρου

καταγγέλλουν τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, ο οποίος _όπως ισχυρίζονται_ δημιουργεί έντονα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και καλούν την πολιτική ηγεσία να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1958 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:καταγγέλλουν τον...

Συνέχεια του άρθρου

υποστηρίζουν ότι οι σχολικοί βοηθοί που προσλήφθηκαν μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πτυχία, για να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στα Ειδικά Σχολεία, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και αιτούνται την ανάκληση του καθηκοντολογίου των σχολικών βοηθών και την πρόσληψη μόνιμου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1957 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:υποστηρίζουν ότι...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους σχετικά με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, ο οποίος δημιουργεί έντονα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και καλούν την πολιτική ηγεσία να τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1951 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζουν τη...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση του κλάδου τους και αιτείται την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για μια πραγματική μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει στην ενοποίηση σχολών και δομών με σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής στη χώρα.

🕔Μάιος 26, 2017 18:38 μμ

Αριθμός:1944 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει τη...

Συνέχεια του άρθρου

‘Τι συμβαίνει με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας;’

🕔Μάιος 25, 2017 18:35 μμ

Αριθμός:5827 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:'Τι συμβαίνει...

Συνέχεια του άρθρου

‘Αναγκαία η προστασία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών που έχουν κριθεί ονομαστικώς υπεράριθμοι’

🕔Μάιος 24, 2017 18:32 μμ

Αριθμός:5802Τύπος:ΕρωτήσειςΣυνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)Θέμα:'Αναγκαία η προστασία και η...

Συνέχεια του άρθρου

Μετακίνηση διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ηπείρου

🕔Μάιος 24, 2017 18:32 μμ

Αριθμός:5787Τύπος:ΕρωτήσειςΣυνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)Θέμα:Μετακίνηση διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ...

Συνέχεια του άρθρου

«Να ανοίξει τώρα ξανά το ΟΠΣΥΔ για όσους δεν πρόλαβαν».

🕔Μάιος 23, 2017 18:17 μμ

Αριθμός:872Τύπος:Επίκαιρες ΕρωτήσειςΣυνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)Θέμα:«Να ανοίξει τώρα ξανά...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για τον τρόπο πρόσληψης των Αναπληρωτών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς ?όπως υποστηρίζουν_ καταργεί την προτεραιότητα του βασικού τίτλου προπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή Εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) και τον εξισώνει με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές στην ΕΑΕ, γεγονός που συνεπάγεται απαξίωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και αιτούνται την απόσυρση της σχετικής απόφασης.

🕔Μάιος 22, 2017 19:47 μμ

Αριθμός:1922Τύπος:ΑναφορέςΣυνοδος / Περίοδος:Β΄Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)Θέμα:εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για...

Συνέχεια του άρθρου
  • greekteachers.gr