ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ60 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

🕔05/07/2013 11:12
Σερρών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ60 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

Συνέχεια του άρθρου