Τα πάνω, κάτω σε μισθούς και αφορολόγητο. Η διασύνδεση των ταμειακών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔08/11/2016 - 08:39 | Author: Newsroom

Το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα φέρνει τα πάνω κάτω σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας και επηρεάζει άμεσα και την τσέπη μας αφού σχετίζεται άμεσα με τη φορολόγηση.

Έτσι με το νέο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται επιπλέον αφορολόγητο για όσους κινούνται σχεδόν αποκλειστικά με πλαστικό χρήμα, δαπανούν δηλαδή ποσά άνω του 80% των εξόδων τους με πλαστικό χρήμα, ενώ φέρνει αλλαγές και στη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα κάνοντας υποχρεωτική την πληρωμή ποσών άνω των 500 ευρώ μέσω τράπεζας.

Με το νέο σχέδιο προβλέπεται ότι εκτός από την έκπτωση φόρου από 1.900 ως 2.100 ευρώ σε μισθωτούς και συνταξιούχους ή χρήση πλαστικού χρήματος σε ποσοστό άνω του 80% των εξόδων φέρνει επιπλέον αφορολόγητο, ενώ οι επιπλέον εκπτώσεις φόρου, όπως οι ιατρικές δαπάνες θα υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Όσοι ξεπερνούν το υποχρεωτικό όριο που προβλέπει ο νόμος για την εξασφάλιση του αφορολόγητου ορίου θα παίρνουν επιπλέον λαχνούς για κληρώσεις σε δώρα.
Οι μόνιμοι κάτοικοι νησιών που είχαν έως τώρα μειωμένο ΦΠΑ θα έχουν επιπλέον εκπτώσεις.
Σταδιακά μάλιστα θα υπάρξει και νέα μείωση των ποσών στις συναλλαγές όπου επιτρέπεται η χρήση μετρητών έτσι ώστε επί της ουσίας όλες οι μεγάλες συναλλαγές να γίνονται υποχρεωτικά μέσω πλαστικού χρήματος.

Τα πάνω κάτω φέρνει το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας και επηρεάζει άμεσα και την τσέπη μας αφού σχετίζεται άμεσα με τη φορολόγηση.

Ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα αποκάλυψε το κείμενο με τον απολογισμό δράσης του πρώην Αναπληρωτή. Υπ. Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Υπ. Οικονομικών.

Στο σημείο 7 του απολογισμού δράσης, όπως αναφέρει το Taxheaven, περιλαμβάνονται τα εξής:

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1. Έχει συνταχθεί Κοστολογημένο Σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης Ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων. Το σχέδιο δομείται με τη μορφή Προγράμματος (Program), αποτελούμενο από επτά (7) επιμέρους δράσεις. Για την υλοποίηση του Προγράμματος ορίστηκε μια ομάδα Διοίκησης που συντονίζει τους επιμέρους Διαχειριστές έργου (Project Managers) της κάθε δράσης. Οι επτά (7) επιμέρους δράσεις του προγράμματος είναι:

-Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής από Επιχειρήσεις, Ελεύθερους Επαγγελματίες και τον Δημόσιο Τομέα

-Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα τελωνεία (“ICIS net”) Αποδοχή καρτών πληρωμών αλλοδαπής έκδοσης

-Κατάργηση χρήσης μετρητών στις Εφορίες

-Δράσεις καθολικής εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου

-Κατάργηση έντυπων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις Εφορίες προς την Τράπεζα της Ελλάδας

-Υιοθέτηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης

2. Η Ομάδα Έργου για την προώθηση των Ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελείται από μέλη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της Τράπεζας της Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και λοιπών φορέων του Ιδιωτικού τομέα. Το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού συνεργάζεται στενά με τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία υλοποίησής του έργου της.

3. Πέραν της ανωτέρω ομάδας, συστάθηκε και ομάδα ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία μελέτησε ζητήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με την ΓΓΠΣ και της online διαβίβασης στοιχείων στο Υπουργείο

Οικονομικών. Βάσει του πορίσματος της ομάδας, συντάχθηκε σχέδιο διάταξης νόμου, το οποίο διαβιβάστηκε στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες. Το έργο της εν λόγω ομάδας συνδέεται στενά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και πλέον αποτελεί την 7η δράση του Κοστολογημένου Σχεδίου.

4. Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ψηφίστηκε διάταξη νόμου για την ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους, με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου επιστροφών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Περαιτέρω, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την επιστροφή – πληρωμή ποσών προς τους φορολογουμένους.

5. Εκδόθηκε σχετική Απόφαση με την οποία μειώνεται το ανώτατο όριο χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ., στα 100 € από 200 € που ίσχυε πριν.

6. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, συντάχθηκε σχέδιο νόμου για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης με τους θεσμούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016

Τόσο με την ψήφιση του νόμου όσο και με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, επιδιώκεται ο καθορισμός του πλαισίου για τα κάτωθι θέματα:

Α. Δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού

Προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους. Συμπληρωματικά, συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέστερα οι κύριοι άξονες δημιουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού.

Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των τραπεζών, την ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. Αναγνώριση δαπανών στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος

Με την διάταξη αυτή συνδέεται το ποσό έκπτωσης φόρου στη δήλωση φόρου εισοδήματος (αφορολόγητο) με το ύψος των δαπανών που θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Τα κύρια σημεία της πρότασης, αφορούν:

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος.

2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

3. Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.

4. Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (ενδεικτικά για κάθε 1000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).

5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.

6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.

Γ. Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων

Έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, σχετικά με την διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, για την ηλεκτρονική διαβίβαση των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών, των δεδομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. παραστατικά που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των υπόψη παραστατικών (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα κ.λπ.

Δ. Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης μετρητών και παροχή στοιχείων από παρόχους πληρωμών

Συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, το οποίο αφορά:

1. Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.

2. Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο).

3. Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

4. Αποστολή πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών από Διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

5. Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (πχ. λοταρίες με Ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κλπ.).

6. Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ε. Λοιπές ενέργειες

1. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

2. Στενή συνεργασία με εκπροσώπους των τραπεζών , την ΔΙΑΣ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να καθοριστεί επακριβώς το τεχνικό πλαίσιο καταγραφής των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη έχει ξεκινήσει η τεχνική υλοποίηση των συζητηθέντων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

3. Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με στόχο την μείωση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών, που επιβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Ήδη, μέρος αυτών προέβησαν σε σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο Απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

5. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού καθεστώτος και έκδοση νέων αδειών.

6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα εξειδικεύονται τα κίνητρα για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (πχ. Λοταρίες, έκπτωση φόρου μέσω συμψηφισμού κλπ).

7. Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον περιορισμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτόν, την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και την ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγωγές. Παράλληλα θα εξαλειφθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και θα προκύψουν αυξημένα έσοδα από την φορολογία της συγκεκριμένης αγοράς.

8. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με το πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν εισοδήματα που έχουν αποκρύψει, χωρίς να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και χωρίς να τους παρασχεθεί φορολογική αμνηστία.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, προκειμένου να επικεντρωθεί σε υποθέσεις με μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, και αφετέρου θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Κατατέθηκε αρχικό σχέδιο Εθελοντικής Γνωστοποίησης Κεφαλαίων, με βάση σχετική απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016

Κατατέθηκε νέο σχέδιο, με επιδιωκόμενο σκοπό, την κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των Θεσμών ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί την εθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων και θα εξασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του μέτρου, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην παρούσα φάση, έπειτα από διαβούλευση με τους Θεσμούς, αποφασίστηκε το πρόγραμμα για την Εθελοντική Γνωστοποίηση Κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στο σ/ν που θα περιλαμβάνει και την Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral