Πρεμιέρα την Πέμπτη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό: Πως θα κάνετε αίτηση και θα ρυθμίσετε τα χρέη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/08/2017 - 21:00 | Author: Newsroom

Πρεμιέρα αύριο Πέμπτη 3 Αυγούστου, για την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα λειτουργήσει ο Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 9:00 το πρωί να εισέρχονται στην πλατφόρμα (μέσω της υπερ-σύνδεσης που υπάρχει στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr) και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό.

Το υπουργείο Οικονομίας έδωσε στη δημοσιότητα εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το οποίο επισυνάπτεται σε συνημμένο αρχείο.

Πως ρυθμίζονται τα χρέη

«Κούρεμα» έως 95% σε επιβληθέντα πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και έως 85% στους καταλογισθέντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικών οφειλών και εξόφληση των οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις συνεπάγεται η ένταξη επιχειρήσεων στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που προβλέπει ο ν. 4469/2017, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τόσο των διατάξεων του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων:

1. Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της ή πρόταση άλλου πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών επιχείρησης θα πρέπει μεταξύ άλλων:

* Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή, το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του .

* Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές). Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.

2. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμοί ακινήτων κ.λπ.), κατά του αιτούντος οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ.).

3. Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσης σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και μόνο για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

 

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.

Για το χρονικό διάστημα της αναστολής της λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται και τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ή αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης που τυχόν επιβλήθηκε, λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.

4. Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης επιτρέπεται να ενταχθούν οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν γεννηθεί και έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. Οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ επιτρέπεται να ρυθμιστούν έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις.

5. Πριν από την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο αφαιρούνται από τα χρέη αυτά ποσοστά έως και 95% από τα εξής πρόστιμα, εφόσον αυτά έχουν επιβληθεί αυτοτελώς και δεν έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή:

* από το πρόστιμο των 100 ευρώ για μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών φορολογικών δηλώσεων ή για υποβολή εκπρόθεσμων πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων,

* από τα πρόστιμα για έκδοση φορολογικών στοιχείων από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μη εγκεκριμένους, τα οποία κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ

* από τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων και από τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως 100% της αξίας των στοιχείων

* από τα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως και 50% επί των διαφορών φόρου που έχουν διαπιστωθεί

* από το πρόστιμο για μη υποβολή χρεωστικής φορολογικής δήλωσης, το οποίο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αποφεύχθηκε

* από τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων τα οποία κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ, εφόσον οι συναλλαγές απαλλάσσονται του ΦΠΑ ή από 250 έως 500 ευρώ, κατ’ ελάχιστον, εφόσον οι συναλλαγές βαρύνονται με ΦΠΑ

* από τα λοιπά πρόστιμα για διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις

* από τα λοιπά πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

6. Πριν από την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4469/2017, αφαιρούνται από τα χρέη αυτά ποσοστά έως και 85% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί – κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/74 και του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Υπόβολή αίτησης από οφειλέτη ή εκπρόσωπό του

Εισερχόμαστε στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (www.keyd.gov.gr), επιλέγουμε στην κορυφή της αρχικής σελίδας την υπερ-σύνδεση με τίτλο “Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό”, η οποία μας οδηγεί σε σελίδα στην οποία υπάρχει κουμπί (θα ενεργοποιηθεί τα μεσάνυχτα της 2/8/17) που παραπέμπει απευθείας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης. Κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια».

Επιλέγουμε ρόλο χρήστη:

α. Οφειλέτης,

β. Εκπρόσωπος δηλ. εξουσιοδοτημένος από Οφειλέτη π.χ. Λογιστής κ.λπ.

Επιλέγουμε «Ενημέρωση» ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Οφειλέτη (Τηλέφωνο, e-mail) και στη συνέχεια «Ενημέρωση».

Παροχή εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του

οφειλέτη. Επιλέγουμε στο checkbox και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 2ο Στάδιο: Επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να ξεκινήσουμε την κατά φάση συμπλήρωση της αίτησης.

Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση

επιλέγω «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 3ο Στάδιο: Κριτήρια υπαγωγής. Πρώτα επιλέγω «Έλεγχος online κριτηρίων» και ενημερώνεται αυτόματα για τυχόν οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στη συνέχεια επιλέγουμε στα checkbox κριτηρίων. Τέλος, επιλέγουμε «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα». Επιβεβαιώνουμε για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των κριτηρίων.

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 4ο Στάδιο: Υποβολή αίτησης όπου επιλέγουμε αρχικά «Εισαγωγή/έλεγχος οφειλών» , στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα 4 πεδία και τέλος επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Α) Επιλέγουμε «Επιπρόσθετα στοιχεία» ώστε να ελέγξουμε την ορθότητα των προσυμπληρωθέντων στοιχείων της αίτησης.

Β) Επιλέγουμε «Επισυναπτόμενα αρχεία» ώστε να προχωρήσουμε στην επισύναψη

όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Γ) Επιλέγουμε «Δεδομένα οφειλών» και αρχικά συμπληρώνουμε τον πίνακα Πιστωτών.

Οι Θεσμικοί πιστωτές επιλέγονται από έτοιμη λίστα. Για τους υπόλοιπους πιστωτές π.χ προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.λπ. προχωράμε σε συμπλήρωση με τα απαραίτητα στοιχεία τους.

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Συνοφειλέτες», ώστε να προσθέσουμε τυχόν συνοφειλέτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται Ειδικοί ή Υποχρεωτικοί ανάλογα την περίπτωση.

Επιλέγουμε «Οφειλές», ώστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα Οφειλών/Πιστωτή.

Δ) Επιλέγουμε «Υπεύθυνη Δήλωση», κάνουμε checkbox και επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το Στάδιο, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου συνυποβάλλει/ουν αίτηση ο/οι Συνοφειλέτες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Συνοφειλετών η Εφαρμογή μας δίνει το δικαίωμα Οριστικής Υποβολής.

Μετά την Οριστική συνυποβολή αίτησης από Συνοφειλέτη, ο Οφειλέτης εισέρχεται εκ νέου στην Εφαρμογή και επιλέγει Οριστική Υποβολή αίτησης με αποτέλεσμα την αυτόματη Ανάθεσή της σε Συντονιστή.

Συνυποβολή αίτησης από συνοφειλέτη

Εισερχόμαστε στο www.keyd.gov.gr/ocw , κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας

κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια». Επιλέγουμε τον ρόλο και μετά «Είσοδος».

Αρχικά κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησης

των δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια «Βεβαίωση στοιχείων». Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η Εφαρμογή (τα ΦΠ δεν συμπληρώνουν αυτά τα δύο πεδία) , κάνουμε checkbox για τα κριτήρια υπαγωγής και τέλος «Αποθήκευση». Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής του Συνοφειλέτη επιβεβαιώνουμε με «Συνέχεια».

Η Εφαρμογή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο 3 ο Στάδιο : Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη και να επισυνάψουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα Δεδομένα οφειλών.

Ο Συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν Συνοφειλέτες του καθώς και τις Οφειλές του (η διαδικασία είναι όπως και στον Οφειλέτη).

Αφού ολοκληρωθεί από τον Συνοφειλέτη η συμπλήρωση της αίτησής του, επιβεβαιώνει για την Οριστική Υποβολή και η Εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον Οφειλέτη, ώστε να εισέλθει( ο Οφειλέτης) στην Εφαρμογή για να προχωρήσει σε Οριστική Υποβολή.

Loading...
  • europalso

    ideascentral