• Πώς αμείβεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔11/08/2017 - 18:29 | Author: Newsroom

  ​Ως υποχρεωτική έχει καθοριστεί από το νόμο η αργία της . Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

  Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός του ρεπό με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  Ως προς την αμοιβή της Τρίτης 2017 ισχύουν τα εξής:
  Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
  Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
  Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
  Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
  Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
  αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15ης Aυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
  αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

  Loading...