Ποιοί αναπληρωτές δικαιούνται επιπλέον 15 μέρες άδεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔03/08/2017 - 21:39 | Author: Χιώτης Λάκης

Στα πλαίσια του του Υπουργείου Παιδείας γα την Τριτοβάθμια ψηφίστηκε η διάταξη που προβλέπει επιπλέον 15 μέρες αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα.

Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386).

Loading...
  • europalso

    ideascentral