• ΟΓΑ Επίδομα τέκνων 2017: Δευτέρα 3 Απριλίου πληρωμή 1η δόση

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔22/03/2017 - 17:05 | Author: Newsroom
  Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2017 - 23:08

  Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής της Α’ Δόσης του του . Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, η θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 3 Απριλίου έως την Παρασκευή 7 Απριλίου σε περίπου 715.000 δικαιούχους.

  Πώς καθορίζεται και πότε καταβάλλεται

  Το ποσό του καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

  Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ

  1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

  2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

  4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

  Παραδείγματα:

  Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

  Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

  Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604

  Εισοδηματική κατηγορία : Β

  Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.

  Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

  Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166

  Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143

  Εισοδηματική κατηγορία : Α

  : 40 ευρώ το μήνα.

  Loading...