Μισό ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔21/12/2016 - 21:18 | Author: Newsroom

Οι κατάρες «πέφτουν σύννεφο»!
«Παλιόψαθα των εθνών»,καταντήσατε την Ελλάδα!
Η μητέρα μου θα έχει συνολική ετήσια μείωση 1380 ευρώ, δηλαδή μείον 2,5 μηνιάτικα!!

ΕΥΓΕ!!!


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση με την οποία κόβεται από 22 Δεκεμβρίου κατά 50% το ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους που το δικαιούνται.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια με αυτά που ίσχυαν και το 2016, ωστόσο τα καταβαλλόμενα πόσα μειώνονται στο μισό. Αυτό σημαίνει πως 250.000 δικαιούχοι που λαμβάνουν την παροχή θα δουν αύριο μειωμένο κατά 50% το ΕΚΑΣ τους, ήτοι θα λάβουν επίδομα από 28,75 ευρώ έως και 115 ευρώ.
Στη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι:
«Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής:

Στην πρώτη κλίμακα, για όσους έχουν ατομικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές (από οποιαδήποτε αιτία) μέχρι 601,33 ευρώ, το ποσό του ΕΚΑΣ μειώνεται από 230 ευρώ στα 115 ευρώ.

Στη δεύτερη κλίμακα, για συνταξιούχους με εισόδημα από 601,34 ευρώ έως 626,50 ευρώ, μειώνεται από τα 172,5 στα 86,25 ευρώ το μήνα.

Στην τρίτη κλίμακα, που αφορά τους συνταξιούχους με εισόδημα από 626,51 ευρώ έως 643,33 ευρώ τον μήνα, το ΕΚΑΣ μειώνεται από 115 ευρώ στα 57,5 ευρώ το μήνα, και τέλος,

Στην τέταρτη κλίμακα το ΕΚΑΣ που λαμβάνουν όσοι έχουν εισοδήματα από 643,33 ευρώ έως 664,33 ευρώ, θα μειωθεί σε μόλις 28,75 το μήνα.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral