ΚΕΑ: Τί αλλάζει στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔26/01/2017 - 22:46 | Author: Newsroom

Αρκετές αλλαγές, σε σχέση με την πιλοτική εφαρμογή του, περιλαμβάνει η υπουργική Απόφαση της καθολικής εφαρμογής για το που θα λάβουν οι δικαιούχοι το 2017. Ξεχωρίζει το όριο που τίθεται στα 900 ευρώ ως ανώτατο εγγυημένο ποσό, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού

Ορίζεται επίσης το συνολικό ύψος καταθέσεων που αν το υπερβεί ο εν δυνάμει δικαιούχος, δεν μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα . Επίσης, υπάρχουν προσθήκες στο πότε ανακαλείται μια αίτηση, αλλά και στο πότε μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία της. Επισημαίνεται το χρονικό διάστημα καταβολής της ενίσχυσης (12 μήνες) και τονίζονται οι ευθύνες που υπάρχουν στους δικαιούχους σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων.

Ειδικότερα, σε σχέση με την πιλοτική εφαρμογή, η υπουργική απόφαση για την καθολική εφαρμογή έχει συμφωνα με το dikaiologitika.gr τις εξής αλλαγές:
• Ορίζονται τα 900 ευρώ ως ανώτατο όριο εγγυημένου ποσού, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.
• Εξαιρούνται από το ΚΕΑ όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις και όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
• Μη δυνάμενοι για εργασία δεν θεωρούνται όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.
• Επειδή το πρόγραμμα αφορά όλους τους δήμους της χώρας, λείπει το άρθρο 3 που στην πιλοτική εφαρμογή υποδείκνυε τους δήμους που θα λειτουργήσει το ΚΕΑ.
• Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 14.400 ευρώ. Υπάρχει πίνακας που οριοθετεί το συγκεκριμένο όριο στα 4.800 ευρώ, εάν πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, και αντίστοιχα στα 7.200, στα 8.400, στα 9.600, στα 10.800, στα 12.000 και στα 13.200 ευρώ, ανά είδος νοικοκυριού.
• Εάν διαπιστωθεί, μετά την υποβολή της αίτησης, από τις μηνιαίες διασταυρώσεις που θα γίνουν, ότι εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως.
• Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να τροποποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είτε από το δικαιούχο απευθείας, είτε από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των δήμων. Η αλλαγή μπορεί να γίνει εάν υπάρχουν αλλαγές στο εισοδηματική ή το περιουσιακό κριτήριο, ή στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή για οποιαδήποτε περίπτωση δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Οι τροποποιήσεις της αίτησης από τους υπαλλήλους των Δήμων, γίνονται όταν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών.
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
• Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
• Η εισοδηματική ενίσχυση συνεχίζει να καταβάλλεται για 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Προϋπόθεση να εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
• Αναστέλλεται η καταβολή ενίσχυσης, σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη νοικοκυριού έως 45 ετών, δεν εγγράφονται σε σχολεία δεύτερης ευκαιαρίας.
• Η εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται, ανάμεσα στ’ άλλα, τον επόμενο μήνα από εκείνο που ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε την αίτησή του.
• Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, αυτά παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από αυτό που του αναλογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτομάτως στην επόμενη καταβολή.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των ΚΕΠ, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου υπαλλήλου προς τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
• Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε την οικονομική ενίσχυση εξαιτίας δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική τροποποίηση της αίτησης.
• Με το άρθρο 12, ορίζεται ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα εργασιακής επανένταξης του προγράμματος εντάσσονται κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο ΚΕΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral