ΚΕΑ: Διαθέσιμο στους δικαιούχους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔27/10/2017 - 11:15 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Διαθέσιμο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων είναι από σήμερα το Οκτωβρίου.

Με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€64.430.449,43) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της μηνός Οκτωβρίου 2017 του στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 282.901 (διακόσιους ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσιους έναν).

ΚΕΑ: Πόσοι είναι οι δικαιούχοι – Τι είπε η Θ.Φωτίου για τις ευάλωτες ομάδες

Loading...
  • europalso

    ideascentral