ΚΕΑ: Αλλαγή στην ημερομηνία πληρωμής ανακοίνωσε το Υπουργείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔27/09/2017 - 14:41 | Author: Newsroom

Από την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, και όχι από σήμερα, αρχίζει η καταβολή του (keaprogram.gr) για το μήνα Σεπτέμβριου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Εχει εγκριθεί εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 63.796.674,70€ (εξήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) για την πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου σε 273.913 (διακόσιους εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιους δεκατρείς) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης .

Η του θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Loading...
  • europalso

    ideascentral