Κατασχέσεις: Σε ποιες μπαίνει φρένο και πότε επιστρέφονται χρήματα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/10/2017 - 18:14 | Author: Newsroom

Συμπληρωματικές οδηγίες εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον περιορισμό των στα χέρια τρίτων (όπως προβλέπεται από την υπ. Εγκύκλιο 1092/2014).

Με τις νεότερες οδηγίες προστατεύονται από κατασχέσεις και τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα ή βοηθήματα (πχ το ΚΕΑ, το επίδομα ανεργίας , το επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

1.Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην τηςμακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των

σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγησηπρονοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδομάτων και βοηθημάτων.

2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεσησε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ήόχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ήβοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολοτου δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρωεπιδόματα/βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδομα κοινωνικού εισοδήματοςαλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ). Ηαποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος/ βοηθήματος ισχύει και στηνπερίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμούαναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώςσυμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκουτέκνου.

3. Τέλος, περί της δυνατότητας άσκησης δειγματοληπτικού ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα:Αντίγραφο των στοιχείων της απόφασης περιορισμού κατασχετηρίου θα κοινοποιείται αυθημερόν

ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) στις αρμόδιες κατά τόπους Φορολογικές Περιφέρειεςσυμπληρώνοντας το συνημμένο σχέδιο εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να πραγματοποιείται

δειγματοληπτικός έλεγχος για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ 1092/2014 (δείτε τη αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο).

news

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral