Υποχρεωμένα όλα τα μαγαζιά να δέχονται κάρτα από 1 Φεβρουαρίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔04/01/2017 - 14:09 | Author: Newsroom

Υποχρεωτική είναι η αποδοχή πλαστικού χρήματος από 1η Φεβρουαρίου για όλα τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ν.4446/2016 (Φ.Ε.Κ.

Α’ 240/22.12.2016). Το υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. (όπως μετονομάστηκε η Γ.Γ.Δ.Ε. από 1.1.2017) θα λαμβάνουν από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών τα πλήρη στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Αρχικά, υποχρέωση να δέχονται πλαστικό χρήμα (δηλαδή πληρωμή μέσω κάρτας) θα αφορά ορισμένους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά σταδιακά η υποχρέωση θα επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων, πως θα καθοριστούν με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων Κ.Α.Δ, η προθεσμία συμμόρφωσής τους (υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών

Με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται και η υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και τα δικαιώματα των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα καθώς, καθορίζεται και το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων πως, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο καθώς και πως, σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω να επισημάνουμε ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες και όχι από 1.1.2017.

news

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral