ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 66 ατόμων – Δείτε σε ποιούς νομούς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/02/2018 - 14:20 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

66 ατόμων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας

ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εξήντα έξι (6) ατόµων [ δεκαεπτά (17) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, πέντε (5) ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, δώδεκα (12) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα δυο (32) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ] όλοι πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 ( οκτώ µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Όλα τα SOS της προκήρυξης

Loading...
  • europalso

    ideascentral