ΕΦΚΑ: Ειδοποιητήρια στο efka.gov.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔25/04/2017 - 14:20 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Για σήμερα, Τρίτη 25 Απριλίου, είναι προγραμματισμένη η ανάρτηση των για τις εισφορές των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών για τον μήνα Μάρτιο στο efka.gov.gr.

Μετά την εξέλιξη αυτή φαντάζει μονόδρομος να δοθεί παράταση για την πληρωμή τους, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, οι υπόχρεοι θα έχουν περιθώριο 3 εργάσιμων ημερών για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών,

Η καθυστέρηση αυτή, επισήμως, οφείλεται στη προσπάθεια του οργανισμού να μην υπάρχουν στα ειδοποιητήρια τα λάθη των προηγούμενων μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.

Το ύψος των

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής:

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.

δ. Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.

Νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Μαρτίου του ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ : Εκτύπωση ειδοποιητηρίου στο efka.gov.gr

ΕΦΚΑ: Τί θα γινει με τον συμψηφισμό εισφορών

Loading...
  • europalso

    ideascentral