ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πινάκων θέσεων για τους γενικούς διευθυντές Υπουργείων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔24/10/2017 - 17:24 | Author: Newsroom

Το (asep.gr) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), καταρτίσθηκαν, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης της Ομάδας Α΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Οικονομικές ή και Οικονομικές αρμοδιότητες) των Υπουργείων:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (A1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (A2)
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Α4)
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Α5)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α6)
ΥΓΕΙΑΣ (Α7)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (Α8)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Α9)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α10)
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α11)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Α12)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

ΑΣΕΠ: 13.685 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών δημοτικών υπαλλήλων – Μόρια, προϋποθέσεις, ειδικότητες

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο από 25-10-2017, ημέρα Τετάρτη, έως και 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Στον ιστότοπο του έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

Για τους Πίνακες των υπολοίπων θέσεων ευθύνης της Ομάδας Α΄ και των υπολοίπων Ομάδων (Β΄, Γ΄ & Δ΄) της Προκήρυξης, το Ε.Ι.Σ.Ε.Π. θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης

Δείτε εδώ τους πίνακες αποκλειομένων

Loading...
  • europalso

    ideascentral