• ΑΣΕΠ 7Κ/2017: Πλήθος συμμετοχών – Μπαίνει 1 στους 131

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔28/07/2017 - 12:25 | Author: Newsroom

  Μαζικές αποδείχθηκαν οι αιτήσεις σε ακόμη μία του και συγκεκριμένα την , η οποία αφορά την συμπλήρωση 63 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 8.275 αιτήσεις, αριθμός που σημαίνει ότι για κάθε μία από τις 63 θέσεις εξέφρασαν ενδιαφέρον 131 υποψήφιοι. Ακόμη με δεδομένο ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.497.

  Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ έχει ως εξής:

  Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών),  υποβλήθηκαν συνολικά  8.275 αιτήσεις.

  Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 2.202 αιτήσεις για την κάλυψη 16 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 786 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 5.287 αιτήσεις για την κάλυψη 38 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

  Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.497 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

  ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
  ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 97
  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.786
  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔΙΚ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ) 10
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 40
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 242
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 26
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. 215
  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 503
  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 86
  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 389
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 157
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 38
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 16
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 32
  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 338
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6.618
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6.236
  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 23
  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 81
  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 105
  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 159
  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 806
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 36
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΕΙΔ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 136
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 42
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 106
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 113
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 41

  Loading...