ΑΣΕΠ: 5.030 αιτήσεις για 99 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔29/11/2017 - 17:07 | Author: Newsroom

– Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ., υποβλήθηκαν συνολικά 5.030 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 21       αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 825     αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 3.363  αιτήσεις για την κάλυψη 31 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 821     αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

ΑΣΕΠ 16Κ/2017: Όλες οι πληροφορίες για την νέα προκήρυξη

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 6.045 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

21

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

796

 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

29

 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

89

 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1034

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2573

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

54

 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

628

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

821

Loading...
  • europalso

    ideascentral