«Χτίζοντας» ομάδες στο σχολείο

🕔01/02/2016 23:56

Βιωματική μάθηση και εμψύχωση ομάδων στο σχολικό πλαίσιο

Η βασική έγνοια είναι να δημιουργούνται συναισθηματικοί χώροι στην καθημερινότητα του σχολείου, που ενθαρρύνουν την ηθική φιλίας και αλληλεγγύης/φροντίδας για τον Άλλο.

Στην πρώτη αναπτύσσεται μια απόπειρα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη ‘βιωματική μάθηση και την εμψύχωση ομάδων στο σχολικό πλαίσιο’ (Ε. Παντελέρη), ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι ρόλο εμψυχωτή στις ομάδες των μαθητών τους σε μελλοντικά προγράμματα πρόληψης. Στη δεύτερη πρακτική ‘ακούμε τον Άλλο μέσα από την ομάδα’ (Ε. Εκμεκτζιάν) να διαπραγματεύεται με το δικό του τρόπο πολιτισμικές και διαφυλικές ταυτότητες, με στόχο το μοίρασμα μεταναστευτικών εμπειριών και τη μετατροπή της τάξης σε ομάδα. Οι δύο καλές πρακτικές είναι αλληλοσυμπληρωματικές στο βαθμό που το θεωρητικό υπόβαθρο της αναστοχαστικής πράξης λειτουργεί ως κοινός τόπος, και μόνο ενδεικτικές. Αυτό που σας ζητάμε είναι να υπάρ- ξει η ‘οικειότητα’, το ενδιαφέρον και η περιέργεια… Καλή ανάγνωση
Η ομάδα έργου Θεσσαλονίκης Σ. Βερβερίδου, Κ. Λιανού, Ι. Μπίμπου & Π. Χατζηλάμπου


Στο:πρόταση, βιβλία - υλικό για εκπαιδευτικούς, διαπολιτισμική εκπαίδευση-διαφορετικότητα- διαφοροποίηση στη μάθηση, κοινωνικός αποκλεισμός Tagged: διαφορετικότητα, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό βιβλίο, κοινωνικός αποκλεισμός alt
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !