Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών 2016

🕔10/08/2016 15:59

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών - Ενημέρωση από Δ. Μπράτη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπκών της ΠΕ έχει ως εξής:
1. Από 22-25 Αυγούστου προσδιορίζεται να γίνει η β'φάση των από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,καθώς και οι αμοιβαίες μεταθέσεις.

Η β'φάση αποσπάσεων σε φορείς θα προηγηθεί.Οι αποσπάσεις στην Κ.Υ. του υπουργείου θα γίνουν ως το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.
2.Οι μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις δεν έχει προγραμματισθεί πότε θα γίνουν ,ούτε οι μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων. Οι μετατάξεις από τη β/θμια στην /θμια , μέσω ΚΥΣΠΕ, είναι στις οικονομικές υπηρεσίες και αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.
3.Μετά την πραγματοποίηση και της β'φάσης των αποσπάσεων θα ζητηθούν από τις Δνσεις εκπαίδευσης(25-30 Αυγούστου) τα λειτουργικά κενά όλων των ειδικοτήτων της ΠΕ ,προκειμένου να γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών. Η α'φάση αναμένεται να γίνει 5-9 του Σεπτέμβρη.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !