Χρήσιμες εφαρμογές web2.0 για την τάξη μας

🕔02/01/2016 13:06

κάνε κλικ

Στο πλαίσιο του «Δικτύου Καινοτομίας για την Δημιουργικότητα στην
Εκπαίδευση» δημιουργήθηκε μια λίστα από χρήσιμες εφαρμογές για την
τάξη (π.χ δημιουργία κόμικ, ψηφιακές ιστορίες, επεξεργασία ήχου,
εικόνας, video κλπ).

Τα εργαλεία αυτά προτάθηκαν από εκπαιδευτικούς, μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ»
Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες στη σελίδα του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. Το «Δίκτυο» αποτελεί ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης εκπαιδευτικών και ερευνητών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην σχολική τάξη, με έμφαση στη συνεργατική δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.


Στο:πρόταση, τεχνολογία, ασφάλεια στο διαδίκτυο, βιβλία - υλικό για εκπαιδευτικούς Tagged: ΤΠΕ, ανακοίνωση, εκπαιδευτικό υλικό, web 2.0 alt
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !