Βάση μετεγγραφής για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

🕔01/11/2016 19:31

01-11-16 Βάση μετεγγραφής για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, μετά τη διόρθωση του τεχνικού προβλήματος, η βάση μετεγγραφής για το Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ του ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ διαμορφώνεται στα πέντε (5) μόρια, με μόρια εισαγωγής Πανελλαδικών εξετάσεων 11712.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !