Βάση μετεγγραφής για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

🕔02/11/2016 03:04
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Υπουργείο , Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, μετά τη διόρθωση του τεχνικού προβλήματος, η βάση μετεγγραφής για το Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ του ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ διαμορφώνεται στα πέντε (5) μόρια, με μόρια εισαγωγής Πανελλαδικών εξετάσεων 11712.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !