Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης & Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης

🕔11/09/2016 19:29

-2873 Β/9-9-16 :
Κ.Υ.Α. 144807/16 : Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Κ.Υ.Α. 144820/16 : Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

ΦΕΚ B 2873 - 09.09.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.09.2016 Σελίδες 2 (30397 - 30398)
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !