Τροποποίηση της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ

🕔19/02/2016 23:03

Τροποποίηση της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

ΔΔΕ Φθιώτιδας

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ6/153688/Δ4/30−09−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

για το σχολικό έτος 2015−2016»
2.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Φ6/ 153686/Δ4/30−09−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών»
3.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ6/153685/Δ4/30−09−2015 (Β΄ 2149) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας−εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016

το ΦΕΚ εδώ

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !