Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερησίου Γυμνασίου

🕔11/08/2016 15:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας γνωστοποιούμε ότι στο Β΄ 2449/09-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 121072/Δ2/22-07-2016 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» To ΦΕΚ με την τροποποίηση σε μορφη pdf
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !