Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ/ διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου/ προσωρινής τοποθέτησης (για κάλυψη λειτουργικών αναγκών).

🕔30/08/2016 14:54
Πρέβεζας

Μετά την έκδοση των αρ. 135933/Ε1/23-08-2016 και 137201/ΓΔ5/25-08-2016 ΥΠΕΠΘ, καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ/διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου/προσωρινής τοποθέτησηςγια κάλυψη λειτουργικών αναγκών από 25/08 έως 02/09/2016 και ώρα 08.00 π.μ.στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας ή με αποστολή fax στο 2682089792 ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη με υπογραφή).

Στην ίδια προθεσμία καλούνται να υποβάλουν αίτηση και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν στο γραφείο της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας για ολική διάθεση ή μερική διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (με διευκρίνιση αν η επιθυμία είναι για ολική διάθεση ή μερική διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή για διάθεση στο γραφείο της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας μπορεί να συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησης στη σειρά επιθυμίας (με διευκρίνιση αν η επιθυμία είναι για ολική διάθεση ή μερική διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου).

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !