Τροποποίηση δηλώσεων περιοχών προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

🕔12/08/2016 15:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με αφορμή ερωτήματά σας σχετικά με την αλλαγή των περιοχών προτίμησης των αναπληρωτών που υπέβαλλαν αίτηση , σας ενημερώνω για τα εξής: 1.Η δυνατότητα τροποποίησης των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών μπορεί να γίνει για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στην προκήρυξη (π.χ. πρόσληψη συζύγου ως αναπληρωτή κλπ) και για κανέναν άλλο. 2.Η αρμόδια Δνση του υπουργείου με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να μπορούν όλοι να κάνουν τροποποίηση περιοχών. Δ. Μπράτη
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !