Τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19 –Πληροφορικής και τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ16.01-Μουσικής

🕔15/11/2016 14:06
Ημαθίας

Τοποθέτηση αναπληρωτριών κλάδου ΠΕ19 –Πληροφορικής και τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ16.01-Μουσικής

Τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19 –Πληροφορικής και τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ16.01-Μουσικής is a post from: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19 –Πληροφορικής και τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ16.01-Μουσικής is a post from: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !