Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04 - ΠΕ12 και τροποποίηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 - Μαθηματικών της Διεύθυνση Δετεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

🕔08/09/2016 17:18
Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα με συμπλήρωση ωραρίου, τοποθετήσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ03 – Μαθηματικών, ΠΕ04.01 – Φυσικών, ΠΕ04.02 – Χημικών, ΠΕ04.04 – Βιολόγων, ΠΕ04.05 – Γεωλόγων, ΠΕ12.08 – Χημικών Μηχανικών – Μεταλλειολόγων και ΠΕ12.10 – Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, σύμφωνα με την 21η/08 – 09 – 2016 Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !