Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των ΠΕ05 - Γαλλικής Φιλολογίας και των εκπαιδευτικών από Απόσπαση στη Διεύθυνση Δετεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

🕔02/09/2016 15:34
Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στο Π.ΥΣ.Δ.Ε. Κοζάνης, κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας, σύμφωνα με την 18η/02 – 09 – 2016 Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης.

Επίσης αποστέλλονται οι τοποθετήσεις χωρίς ωράριο των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο Π.ΥΣ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. παραμένουν στις σχολικές μονάδες που είναι προσωρινά τοποθετημένοι μέχρι την οριστικοποίηση της κατανομής του ωραρίου κατά κλάδο.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !