Τοποθετήσεις αποσπασµένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣ∆Ε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2016-2017

🕔02/09/2016 03:37
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Τοποθετήσεις αποσπασµένων από άλλα ΠΥΣ∆Ε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2016-2017
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !