ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 60.50 & ΠΕ 70.50 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

🕔04/11/2016 14:54
Αν. Αττικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την Πράξη 139/04-11-2016 της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 - Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ70.50 Δασκάλων ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2016-2017”όπως ο συνημμένος πίνακας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους τη Δευτέρα 07-11-2016.

000000ΟΝΟΜΑΤΑ


Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !